Ommelanden

Buiten Stad vindt er ook het nodige plaats op fietsgebied. Voor sommige wegen is de provincie wegbeheerder. Deze voert een beleid op fietsgebied, vooral gericht op de fietsroutes-plus vanuit de plaatsen rond Stad. Maar daarbuiten zijn er ook diverse wegen (al of niet met fietspaden) waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Voor veel kleinere wegen en fietspaden zijn de gemeentes verantwoordelijk. Sommige gemeentes zijn actiever voor de fietsers dan andere.

Recente berichten uit de categorie “Ommelanden”