Kortsluiting Winsum

In augustus en september lag het ontwerp-bestemmingsplan voor ‘De Kortsluiting’ ter inzage. Doel daarvan is het autoverkeer vanuit Onderdendam en Bedum buiten het winkelgebied van Winsum om te leiden naar de N361 (de weg Groningen naar Lauwersoog). Dat gebeurt door een weg buiten de bebouwing om te leggen.

De plannen voor dit traject zijn al jaren in voorbereiding. In samenwerking met de provincie Groningen zijn er door de voormalige gemeente Winsum verschillende tracé’s onderzocht, en het gekozen tracé is nu door de gemeente verder uitgewerkt. Wij hebben tegen dit plan een bedenking (zienswijze) ingediend bij de gemeenteraad. Het plan mag dan voordelen hebben wat de auto’s betreft – het verkeer dat van de Onderdendamsterweg komt, kan via een kortsluiting naar de N361 – voor de fietsers wordt de situatie alleen minder comfortabel en onveiliger.

BIJZONDER aan dit plan is, dat er nergens het woord FIETS te lezen valt. Niet in het bestemmingsplan, niet in de voorstudies, en niet in de milieueffectrapportage die hiervoor is uitgevoerd. In de toelichting wordt aangegeven dat alle omgevingsinvloeden en -factoren zijn onderzocht: geluid, natuur, water, archeologie, enz. Echter de FIETS of FIETSER was daar niet bij. Er is dus ook niet onderzocht of het misschien nuttig zou kunnen zijn om die kortsluiting tevens voor fietsers begaanbaar te maken. Gemiste kans!!!!

Wij vinden dat een misser die in deze tijden niet meer mag voorkomen. Wij vinden dat ook de Provincie hier eigenlijk beter had moeten opletten. EEN DUIDELIJK LEERMOMENT, want dit is toch niet in de geest van de provinciale Fietsstrategie.

Het plan op zichzelf zal in enige vorm waarschijnlijk wel doorgaan, zonder fietskortsluiting.

Wij vinden het belangrijk dat in ieder geval het provinciale fietspad langs de Onderdendamsterweg wordt doorgetrokken binnen de komgrens van Winsum, minstens tot aan het Groene Lyceum (Terra College), zodat de schoolkinderen niet te lijden hebben van deze ‘vooruitgang voor de auto’. En wij hebben gevraagd nog eens beter te kijken naar de aansluiting op de N361. Die is zoals voorgesteld niet prettig voor de fietsers.

Aan Eltjo Dijkhuis, de wethouder van Het Hogeland die dit project in zijn portefeuille heeft, hebben wij onze zorg toegelicht. Hij heeft gezegd genegen te zijn om het door ons bepleite fietspad langs de Onderdendamsterweg in het nog op te stellen mobiliteitsplan/de fietsvisie voor de gemeente op te nemen.

Categorieën