Paddepoelsterbrug

Op 26 september 2018 is de Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborgkanaal omver gevaren (zie hier en hier). Deze brug ligt op een eeuwenoude route tussen stad en het noordelijke Ommeland en wordt veel gebruikt door fietsers, zowel voor woon-werkverkeer naar o.a. Zernike als voor fraaie recreatieve fietstochten. De Fietsersbond vindt (net als vele anderen waaronder de groep “brugterug“) dat de brug zo snel mogelijk hersteld moet worden, maar Rijkswaterstaat, de beheerder van het kanaal, lijkt hier niets voor te voelen. Daarom hebben we over dit onderwerp een zienswijze opgesteld:

De Fietsersbond afdeling Groningen heeft kennis genomen van de informatie die gepresenteerd is tijdens de informatieavond op 29 januari 2019 in het dorpshuis te Adorp en de verslaggeving hierover in het Dagblad van het Noorden en wil in deze inspraakreactie haar visie geven over dit onderwerp.

De Fietsersbond vindt het erg belangrijk dat fietsers een ruime keuze aan mogelijke routes hebben, niet alleen in de bebouwde omgeving maar ook op het platteland. Iedere fietser heeft immers zijn eigen voorkeuren, of het gericht is op comfort, directheid, afwisseling of wat dan ook. Meer keuze uit routes betekent meer fietsers, hetgeen goed is voor de gezondheid van de fietsers (zowel lichamelijk als geestelijk) en voor het milieu in het algemeen.

De Paddepoelsterbrug vormt voor veel fietsers een alternatieve route voor de – vanwege de rechtheid en nabijheid van snel en lawaaiig autoverkeer – niet-plezierige route die voor een groot deel langs de N361 loopt en over de hoge Walfridusbrug leidt. Voor een deel van de fietsers vormt de route ook een alternatief voor de – eveneens hoge – Noordzeebrug. Ten opzichte van deze twee alternatieven is de route via de Paddepoelsterbrug veel gevarieerder en cultuurhistorisch aantrekkelijker. Daar komt bij dat omrijden via de brug bij Dorkwerd, afhankelijk van de plaatsen van vertrek en bestemming, minimaal 1 km en maximaal bijna 5 km om is langs het Van Starkenborgkanaal. De Paddepoelsterbrug heeft een belangrijke functie voor zowel woon-werk-fietsverkeer als voor de recreatieve fietser.

De Fietsersbond vindt dat de huidige stremming en het zoeken naar oplossingen te lang duren. De Fietsersbond is daarom van mening dat er zo snel mogelijk een nieuwe verbinding ter plekke van de Paddepoelsterbrug moet komen, desnoods eerst tijdelijk, voor een definitieve oplossing is uitgewerkt die ook past in de plannen voor de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Het mag niet zo zijn dat vanwege de aanvaring die de brug vernield heeft de verbinding jarenlang gestremd blijft of mogelijk zelfs definitief verdwijnt, hetgeen misschien de voorkeur van Rijkswaterstaat heeft. Indien de aanvaring niet had plaatsgevonden had de brug er in de vorm tot aan de aanvaring immers ook nog diverse jaren gelegen.

Categorieën