Van potmetgeld-enquête naar inbreng bij gemeentes

In de Versnelling van juni berichtten we over de ‘potmetgeld-enquête’. We kregen 600 inzendingen = 2000 opmerkingen binnen. De opmerkingen die van belang waren voor de afweging die de provincie samen met de gemeentes ging maken, zijn allemaal doorgegeven. Goed om te merken dat de provincie die opmerkingen echt heeft meegenomen in het proces van de onderlinge prioritering: welke argumenten zijn er voor het verbeteren van welke fietsverbindingen of fietsknelpunten. Omdat de gemeentes ook een deel van het geld zelf moeten bijleggen, is uiteindelijk de keuze die de gemeentes maken van groot belang. De toekenning zal in een aantal rondes worden uitgevoerd.

Over de eerste ronde van de subsidietoekenning wordt op 2 november door Gedeputeerde Staten een besluit genomen. Anneloes Groenewolt zal namens de Fietsersbond aanwezig zijn bij de persconferentie die er over gegeven wordt.

Gemeente Groningen

De ‘bijvangst’ in de gemeente Groningen – opmerkingen over situaties die zorgen baren, maar die niet in aanmerking komen voor de provinciale subsidiegelden – moeten we nog doorgeven aan de gemeente. Dat gaat op korte termijn gebeuren.

Gemeente Veendam

Informatie uit de enquête konden we – in meer algemene zin – ook gebruiken bij de input voor het Mobiliteitsplan dat de gemeente Veendam in de afgelopen tijd heeft opgesteld.

Gemeente Het Hogeland

Met de gemeente Het Hogeland hebben we pas onlangs een goed overleg gehad over de enquêteresultaten. En bij die gelegenheid ook de later ingekomen praktische opmerkingen van onze ‘meedenkers’ ingebracht. Het Hogeland is nu bezig een Mobiliteitsvisie voor de komende twintig jaar op te stellen. Wij werden als Fietsersbond voor de ‘stakeholdersbijeenkomst’ uitgenodigd. Om plaatselijke kennis te benutten deden we een oproep aan de ‘meedenkers’ uit Het Hogeland. Wij konden daardoor naar voren brengen dat door de ‘verdunning’ van voorzieningen zoals winkels, scholen, en sportzalen en -velden, er door de kinderen steeds meer gefietst moet worden langs wegen die daar niet op zijn ingericht. Die zouden natuurlijk wel veilig moeten zijn voor fietsen. Echt een opgave om uitspraken over te doen in de Mobiliteitsvisie. Als algemeen statement hebben we het volgende ingebracht:

Hoe zien wij het verkeer in het Hogeland over 20 jaar?

* personenverkeer: Het verkeerssysteem is in eerste instantie gebaseerd op comfortabel en veilig kunnen fietsen en wandelen. Schoolkinderen kunnen altijd veilig hun school bereiken. Het aandeel particulier autoverkeer is met 25% gedaald want fietsers en wandelaars hebben voordeel van rechtstreekse routes waar zij voorrang hebben. Het aantal recreatieve fiets- en wandelroutes is met 25% toegenomen. Deze zijn deels ook voor praktische verplaatsingen interessant. Er is meer gedeeld autogebruik en minder particulier auto-eigendom.

* Vracht- en bestelverkeer is grotendeels overgeschakeld op elektriciteit of waterstof, en voor de kleinere schaal op vrachtfietsen/bestelfietsen. Er is een mooi systeem van (elektrische) vrachtfietsen om boodschappen thuis te (laten) brengen. Grote vrachtauto’s komen niet meer in de woongebieden.

Recreatieve routes

mooiedijk

Uit de enquête bleek ook dat veel mensen hele leuke fietsroutes kennen, die soms beter kunnen. Op onze oproep om een werkgroepje ‘recreatieve routes’ te vormen, kregen we nog maar weinig reacties. Daarom nog eens: ben je geïnteresseerd om na te denken over goede of leuke recreatieve routes, stuur dan een mailtje naar [email protected] of [email protected]. Ook als je bijvoorbeeld leuke routes hebt ontdekt en daar zo nu en dan iets over wilt schrijven.

Categorieën