Oldambt

Najaar 2016 - Oprichting

Afdeling Oldambt van de Fietsersbond is ontstaan vanuit onze zorg over de positie van fietsers in de gemeente Oldambt. Twee leden namen daarom in oktober 2016 het initiatief voor een ledenraadpleging in Oldambt. De bijeenkomst stond open voor iedereen; ook niet-leden kwamen hun tips en zorgen met ons delen. Dank daarvoor! We hebben inmiddels een goed beeld van de knelpunten die fietsers in Oldambt dagelijks ervaren. Helaas werden we bevestigd in onze zorg dat fietsers in Oldambt er regelmatig erg bekaaid vanaf komen…

We laten dit niet langer zomaar gebeuren! De fietser verdient een volwaardige plek in de openbare ruimte en in het verkeersbeleid van de gemeente Oldambt.

afbeelding1-oldambt1

Kennismakingsrondje

Sinds de ledenraadpleging zijn we met een klein groepje actieve fietsers en een fietsagenda (zie onder) van start gegaan. Inmiddels hebben we kennisgemaakt met ambtenaren en wethouders van gemeente Oldambt die verantwoordelijk zijn voor verkeer.

Verder zijn we gestart met afspraken voor een kennismakingsrondje langs andere organisaties zoals routebureau, verkeerspolitie e.a. Wil je ook graag eens met ons kennismaken stuur dan een email naar: [email protected]. Je krijgt binnen een week een reactie van ons.

Kwetsbare positie fietsers

Oldambt is een mooie groene en waterrijke gemeente met van oudsher veel agrarische bedrijvigheid. Sinds de aanleg van het Oldambtmeer ontwikkelt de gemeente zich meer en meer als recreatieve gemeente. In de ruimtelijke afweging en uitwerking van de functies landbouw en recreatie schuilt een enorme uitdaging: hoe organiseer je verkeersstromen in de openbare ruimte op een manier dat kwetsbare verkeersdeelnemers niet bij voorbaat de dupe zijn? Hoe leid je recreatieve fietsers via knooppuntenroutes veilig door je gemeente? Verkeer wordt ook steeds drukker: zijn er veilige woon/school- en woon/werkfietsroutes? Zijn de fietsroutes naar de basisscholen wel veilig? Kunnen kinderen nog ergens veilig leren fietsen voordat ze zelfstandig naar het voortgezet onderwijs gaan?

afbeelding2-oldambt1

Omgevingsvisie

Hoe geef je vorm aan de transitie van een agrarische naar een recreatieve gemeente met inbegrip van de uitgangspunten uit het convenant ‘Duurzaam Veilig’? Hoe organiseer en financier je plannen voor de lange termijn op een slimme manier?

Al deze vraagstukken zal de gemeente wat ons betreft nader moeten uitwerken in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan (als vervanger van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan).

Informatie, activiteiten, procedures en plannen zullen we volgen en waar nodig laten we ook van ons horen.

Kennis en draagvlak

We sluiten ons aan bij de werkgroep Landelijke Gebieden, een initiatief van het landelijk bureau van de Fietsersbond, zodat we goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen en kennis over fiets en verkeer in het landelijk gebied kunnen delen.

Sinds oktober 2016 publiceren we regelmatig in het gemeenteblad ‘De Oldambtster’ over wat ons bezighoudt. Hiermee willen we het maatschappelijk draagvlak vergroten voor de Fietsagenda Oldambt en voor fietsen in het algemeen.

afbeelding3-oldambt1

Fietsagenda Oldambt

  • 30 km/uur zones moeten voldoen aan de uitgangspunten van het Convenant Duurzaam Veilig;
  • Woon/werk- en woon/school-routes moeten verkeersveilig, snel en comfortabel zijn;
  • Voorrangregeling voor fietsers op rotondes;
  • Duidelijke fietsbewegwijzering in de gehele gemeente;
  • Klachten en opmerkingen over verkeersveiligheid moeten snel en adequaat beantwoord en opgelost worden door de gemeente;
  • Aandacht voor recreatieve fietsverbindingen en recreatieve ontwikkelingen.

MeldApp

Voor het melden van fietsideeën en fietsknelpunten gebruik je bij voorkeur de ‘Fietsersbond Meldapp’ (beschikbaar voor Iphone & Android). Je kunt een foto invoegen en de melding gaat naar de wegbeheerder (met een kopie naar ons). Als de afhandeling te lang op zich laat wachten kun je ons op onderstaand adres een berichtje sturen zodat we navraag kunnen doen.

En verder…

Wil je met ons meedenken of meedoen? Stuur ons dan even een berichtje. Je bent van harte welkom!

Contactpersoon: Benno Klapwijk

Email: [email protected]