Haren

De afdeling Haren van de Fietsersbond is opgericht in maart 2011 door een aantal actieve leden. Wij hebben goede contacten met de wethouder van verkeer en de verkeersambtenaar. Tijdens hoorzittingen en in gesprekken op het gemeentehuis spreken wij hen aan op de kwaliteit van fietsvoorzieningen, oa. bij nieuwe projecten zoals de herinrichting van de Vondellaan en de Meerweg, de fietstunnel bij het NS-station en de nieuwbouw Haren-Noord. Verder hebben wij ingesproken bij de gemeenteraad, oa. over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Fietsen in Haren 2016: Fietsroute Plus, eerste fietsstraat en moeilijke rotonde

Het was een goed fietsjaar in Haren. De eerste fietsstraat van Haren werd aangelegd en de plannen voor de Fietsroute Plus richting stad zijn verder uitgewerkt. We zochten de publiciteit door in de lokale kranten te wijzen op een aantal knelpunten. Dat leverde de nodige reacties op.

We hebben de publiciteit gezocht door in de plaatselijke pers (kranten en websites) een artikel te schrijven over de fietsstraat en in december over de rotonde Emmalaan-Rijksstraatweg. We vroegen de lezers om te reageren. Dat leverde vooral veel reacties op over de rotonde. Die is fietsonvriendelijk: fietsers hebben er geen voorrang op auto’s, wat bijzonder is binnen de bebouwde kom. Gesteund door de reacties gaan we hierover in gesprek met de gemeente.

De Jachtlaan werd ingericht als fietsstraat. De straat is versmald, er is een middenstrook gemaakt met (nep)klinkers, er zijn bij de zijwegen verhoogde plateaus aangelegd en er staan borden “fietsstraat, auto’s te gast”. Nog niet alle auto’s begrijpen dit laatste, maar in het algemeen wordt er minder hard gereden. De fietsstraat, de eerste in Haren, werd op 7 december feestelijk geopend.

De fietsstraat zal uiteindelijk onderdeel zijn van de Fietsroute Plus Groningen-Zuidlaren. Het gedeelte van Haren tot Groningen wordt in 2017 aangelegd. We worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Het vrijliggende fietspad langs de Kerklaan wordt in ieder geval verbreed. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van een aantal bomen; een zorgvuldige inpassing is dus van groot belang. Bij de Esserweg zal het fietspad aansluiten op de Fietsroute Plus die Groningen gaat aanleggen langs de Helperzoom. Die komt, volgens het voorstel dat er nu ligt, aan de oostkant van de Helperzoom. Dat is gunstig voor de fietsers uit Haren, en dat zijn er heel veel.

Een minpuntje: de fietstunnel bij het station ligt er nog steeds niet en zal er ook in 2017 nog niet liggen. De onderhandelingen tussen de gemeente en ProRail lopen stroef, waarbij geld uiteraard een grote rol speelt.

Wat speelde er in 2015?

In Haren spelen op dit moment twee fietsproblemen. Het transferium is vergroot met een nieuw terrein aan de noordzijde van het fietspad. Auto’s, die van/naar dit deel van het transferium gaan, moeten het doorgaande fietspad oversteken. Ze hebben dan voorrang op de fietsers die van/naar de fietstunnel onder de A28 gaan. Dat vinden we een ongewenste situatie, vooral omdat daar veel scholieren uit Paterswolde fietsen. We hebben dit gesignaleerd in een brief aan de gemeente. Antwoord was dat het voor de veiligheid beter is dat de auto’s voorrang krijgen. We vinden het onbegrijpelijk en ongewenst, dat een rechtdoor gaand fietspad geen voorrang krijgt. We hebben opnieuw een brief aan de gemeente gestuurd met cc aan de pers en de gemeenteraad. Het Dagblad van het Noorden heeft er een artikel aan gewijd. We blijven hierover in gesprek met de gemeente.

Sinds augustus is de nieuwe vestiging van het Zernikecollege tegenover de Hortus open.

Het fietspad langs de Kerklaan en ook de Helperzoom in de stad zijn daardoor veel drukker geworden met fietsende scholieren. Het fietspad is daar niet op berekend. Dit is ook de route van de toekomstige fietsroute plus van Groningen naar Zuidlaren. De provincie heeft hier geld voor beschikbaar gesteld. De uitvoering is gepland in 2017. Op 24 november praat de gemeente Haren met diverse betrokkenen, onder andere de Fietsersbond, over de fietsroute plus. Dan praten we niet alleen over de Kerklaan, maar ook over de rest van de route in Haren.

In 2014 hebben we gewerkt aan de volgende punten:

  • De verkeerssituatie op de Vondellaan, een 30 km/u weg waar vaak te hard wordt gereden.
  • De oost-westverbindingen voor fietsers, vanaf de tunnel onder de A28 naar de Rijksstraatweg, vandaar naar de Kerklaan en tenslotte het stuk van de Kerklaan naar de Oosterweg. Deze verbinding zal nog drukker worden dan nu door het grote aantal scholieren dat naar de nieuwe locatie van het Zernike College aan de Kerklaan moet fietsen.
  • De Fietsroute-plus door Haren, van Groningen naar Zuidlaren. Daarvan is het gedeelte in Haren van belang, maar zorgen maken we ons over het gedeelte in Groningen langs de Helperzoom. Vooral de voorgestelde kruising van de Helperzoom met de nieuwe weg naar de ‘Helperbrinktunnel” is een forse verslechtering voor fietsers en past niet in het idee van een snelle fietsroute

Begin 2013 hielden wij via email een enquête onder de leden van de Fietsersbond in Haren over de kwaliteit van de gladheidsbestrijding in Haren. De uitkomst (redelijk positief, zeker in vergelijking met Groningen) hebben we doorgegeven aan de gemeente. In deze periode hebben wij de gemeente ook gewezen op het langdurig uitvallen van straatverlichting langs de Oosterweg.

In november 2012 hielden wij onze eerste Fietsverlichtingsactie, op vrijdagmiddag op de markt. De actie werd geopend door wethouder Berends. Tientallen fietsers maakten gebruik van de mogelijkheid om gratis hun fietsverlichting te laten repareren. Deze actie hebben wij op 26 oktober 2013 herhaald in zorgboerderij De Mikkelhorst.

In juni 2012 stonden wij op de braderie in het dorp, en in september 2013 op de (H)eerlijk Haren Markt. Veel voorbijgangers maakten van de gelegenheid gebruik om aan te geven waar volgens hen in Haren knelpunten voor fietsers zijn. Deze knelpunten stellen wij aan de orde bij onze contacten met de gemeente.

Contactpersoon: Aleid Busser

Telefoonnummer: 050 5342177

email: [email protected]