Paddepoelsterbrug terug!

paddepoelsterbrug
Beeld-auteur: Hans Mulder

Het heeft even geduurd, maar ze zijn weer een stap verder naar een nieuwe Paddepoelsterbrug.

Op 30 maart werden bij een informatiebijeenkomst in de Energybarn de uitkomsten van de variantenstudie en een voorkeursvariant gepresenteerd. De vaste hoge brug vraagt om een lange aanloop om op de benodigde hoogte te komen met een fietsvriendelijk hellingpercentage. Dit zorgt voor een flink ruimtebeslag. De voorkeursvariant heeft een hellingbaan aan de zuidkant (stad) parallel langs het kanaal. Aan de noordkant (ommeland) is vanwege het belang en de wettelijke bescherming van het weidevogelgebied gekozen voor een bochtig (paperclip) tracé gelegen westelijk van de oude brug. Als Fietsersbond zijn wij geen voorstander van dit laatste en hebben dit per brief kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever, gemeente Groningen. Binnenkort buigen College van B&W en gemeenteraad zich over de studie en voorkeursvariant.

Op https://gemeente.groningen.nl/paddepoelsterbrug staat een video met 3D-impressie van de varianten, die achter elkaar opdoemen.

Categorieën