Scholieren meldden fietsknelpunten op Heemweg Delfzijl

Begin mei 2019 ontvingen we een melding van scholieren van het Dollard College in Woldendorp. De leerlingen komen uit de wijde omgeving, o.a. uit Siddeburen, Nieuwolda en Wagenborgen en ze fietsen alle schooldagen over de Heemweg, een kronkelige plattelandsweg tussen Scheveklap en Woldendorp.

Op 15 mei jl. na schooltijd vertelden de leerlingen ons over de fietsknelpunten op de Heemweg. Een klassenmentor en ouder waren ook bij het gesprek. Na afloop fietsten wij op enkele tientallen meters achter de leerlingen aan van Woldendorp naar Scheveklap. In de twintig minuten fietsen tijdens de vroege avondspits werd het gevaar waarover de leerlingen vertelden in live-uitvoering direct zichtbaar.

Naast dat hier sprake is van zwaar achterstallig wegonderhoud, lijken veel automobilisten zich niet bewust van hun snelheid en de gevaarzetting van het bochtige tracé. De auto’s, vrachtwagens en ook (sommige) bussen rijden hier inderdaad veel te hard. Dit leidde volgens de leerlingen al enkele keren tot (lichte) aanrijdingen waarbij ze letterlijk in de berm belandden. Deze incidenten staan niet in de statistieken omdat de politie niet ter plaatse was en er geen sprake was van letsel. Ook een lijnbus was al eens betrokken. De scholieren willen een vrijliggend fietspad naar hun school – en om te beginnen een eigen weggedeelte voor fietsers.

Ze hebben de Fietsersbond gevraagd hierbij te ondersteunen en willen vóór de zomervakantie een gesprek met de gemeente Delfzijl. De Dorpsvereniging Woldendorp kaartte het knelpunt ook al eens aan en school en ouders onderschrijven het belang van de leerlingenactie. De Fietsersbond zal de leerlingen, school en ouders vanuit afdeling Oldambt terzijde staan. De wegbeheerder van gemeente Delfzijl heeft inmiddels medio juni een afspraak met ons gemaakt. Wordt dus vervolgd. Na de zomervakantie reserveert de school projecturen om een duurzaam veilige route als project in de lessen in te passen.

Categorieën