Uit het OV-consumentenplatform*

Fiets meenemen in trein tussen Groningen en Leer?
De treinverbinding tussen Groningen en Leer gaat moeizaam omdat in 2015 een boot tegen de treinbrug over de Eems is gevaren. De brug wordt vervangen door een nieuwe. Die zal pas in 2024 (!) klaar zijn. Tussen Weener en Leer rijden bussen. Probleem hierbij is dat in de bus wel plaats is voor fietsen maar niet voor ligfietsen, fietskarren of driewielers. Arriva kent de problemen maar ziet geen mogelijkheden om die op te lossen.

Treinstation Eemshaven met aansluiting op Borkum
Het nieuwe station in de Eemshaven is in gebruik genomen. Hierdoor is een snelle verbinding met het Duitse eiland Borkum ontstaan. In de dienstregeling is voor de overstap 7 minuten uitgetrokken van de trein naar de boot. Dat is krap. Maar er is samenspraak tussen de verkeersleidingen van de trein en de boot zodat adequaat op vertragingen kan worden ingespeeld. Er wordt alles aan gedaan om de overstap soepel te laten verlopen.

Oosterhamrikzone
De gemeente heeft plannen om auto’s toe te laten op de busbaan over het Van Starkenborgkanaal. Het OV-consumentenplatform vindt dat een slecht idee en ziet graag dat de gemeente een visie ontwikkelt voor de auto-ontsluiting van de vooroorlogse noordelijke en oostelijke stadswijken. Daarin speelt de ontsluiting van het UMCG een belangrijke rol. De definitieve plannen worden nog besproken in de gemeenteraad.
Voor de Oosterhamrikzone bestaat een klankbordgroep, waarin de Fietsersbond vertegenwoordigd is.

Bussen over Oost
Er zijn ontwerpen gemaakt voor een nieuwe Kattenbrug en de inrichting van de diepenring-oost met bushaltes bij de Sint-Jansbrug en de Stadsschouwburg. De reden hiervoor is de opheffing van de bushaltes op de Grote Markt in 2020. Bussen rijden dan vanaf het Zuiderdiep over de Kattenbrug naar de diepenring. Het OV-consumentenplatform denkt dat de rijtijden van de bussen hierdoor onaanvaardbaar zullen toenemen. Bovendien ontstaan er op de versmalde diepenring onopgeloste knelpunten tussen bussen en fietsers. De gemeenteraad moet hierover nog een beslissing nemen.
Lees ook het artikel over Bussen over Oost.

*: adviseert als vertegenwoordiger van de consument overheden en vervoerders, gevraagd en ongevraagd over het openbaar vervoer in de provincie Groningen. Deelnemers zijn consumentenorganisaties die opkomen voor het belang van de reiziger. Het platform zet zich in voor toegankelijk, goed en betaalbaar openbaar vervoer, zowel in de stad als op het platteland

Categorieën