Afdelingsgegevens

E-mailadres

Postadres

Uit praktische overwegingen heeft onze afdeling geen postbus meer. Wilt u ons iets per post sturen, vraag svp bij [email protected] welk postadres u daarvoor kunt gebruiken.

Twitter

Telefoon

  • 06-11005934 (voorzitter)

Bestuur

  • [email protected]
  • Wim Borghols: voorzitter
  • Màrria van Winkel: secretaris
  • Pierre Cavalini: penningmeester
  • Peter van der Wal: lid, met als aandachtspunt provincie, regio, ommelanden

Provinciaal vertegenwoordiger

onderhoudt het contact met de provincie

Nieuwsbrief Versnelling

Onderafdelingen: zie het menu links