Westerkwartier: daar zit beweging in

Goed nieuws uit Westerkwartier. Er zijn zelfs VIER aanleidingen om daarnaar te kijken.

Fietsersbondleden uit het Westerkwartier: graag jullie reacties, we hebben jullie mening nodig!

1. Gemeente Leek: visie langzaam verkeer

De gemeente Leek heeft eind 2017 de Verkeersvisie vastgesteld en in 2018 het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Een van de actiepunten daarin is het opstellen van een Fietsvisie, die inmiddels is omgedoopt tot ‘Visie Langzaam Verkeer’. Daar zal de Fietsersbond zeker bij betrokken worden. Wij zoeken leden die samen met ons daarvoor input willen leveren. We hebben die plaatselijke kennis en ervaring hard nodig, en je hebt er zelf baat bij. Laat ons weten als je geïnteresseerd bent: [email protected]. Waarschijnlijk gaat het vanuit de gemeente pas volgend jaar van start. Maar daardoor hebben we tijd voor voorbereiding, en dat is goed.

Het is de bedoeling dat ook Zuidhorn, Marum en Grootegast mee gaan doen. Dus woon je daar, dan horen we graag je ideeën.

2. Mobiliteitsplatform

Door de gemeente Leek zal – in het kader van de Verkeersvisie – een ‘mobiliteitsplatform’ worden ingesteld: een (half-)jaarlijks overleg waarin verschillende betrokken verkeersgroeperingen vertegenwoordigd zijn. Belangrijk is dat de fiets daarin een stem heeft. Ook daarvoor zal de Fietsersbond worden uitgenodigd. Het zou mooi zijn als ook daar mensen met plaatselijke kennis inbreng zouden hebben. Wie wil meedenken? Grijp je kans en mail naar: [email protected].

3. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier, een KANS

Misschien is het mogelijk om hier of daar een extra fietsverbinding te realiseren! Hoe kan dat?? Uitvoeringsorganisatie ‘Prolander’, gaat, in opdracht van Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest, aan de slag om in/bij een aantal gebieden een natuur- en waterbuffergebied te realiseren. Zie: http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl. Dat plan is zeker niet speciaal gericht op fietspaden, maar het zou kunnen dat in de marge van de werkzaamheden wat extra’s voor de fiets kan worden gerealiseerd. De plaatselijke recreatieondernemers zijn geïnteresseerd. Maar ook hier mogen wij meedenken, dus we laten graag onze leden in dit gebied aan het woord. Ernst Jan Cornelius, secretaris van de Gebiedscommissie, heeft aangeboden om voor geïnteresseerde Fietsersbondleden een keer een speciale toelichting te geven met de videobeelden van de plannen. Dan kunnen we ook praten over mogelijkheden en onmogelijkheden. Plaats (bijvoorbeeld in Leek of Marum??) en tijd worden nader bepaald. Laat svp je belangstelling blijken door een mailtje aan [email protected], we houden je dan op de hoogte en sturen later een uitnodiging.

kaartje-westerkwartier

4. Stap op en probeer

Al enige tijd loopt de actie: STAP OP EN PROBEER, maar hij gaat nog een tijdje door.
Werk je in Westerkwartier, dan kun je een week lang gratis een e-bike uitproberen om heen en weer naar je werk te gaan. Uitproberen verplicht tot niets, en altijd zinvol zo’n nieuwe ervaring. Tip ook uw buren!

Lees alles hierover op: https://www.stap-op-en-probeer-westerkwartier.nl

03.-Westerkwartier

Categorieën