Fietsersbond betrokken bij Omgevingsvisie van Westerwolde

Gemeente Westerwolde, in 2018 samengevoegd uit de gemeentes Vlagtwedde en Bellingwedde, gaat een Omgevingsvisie opstellen. Een heel goed idee! Tot onze vreugde werd de Fietsersbond uitgenodigd om mee te denken in een workshop ter voorbereiding van de Omgevingsvisie. Een greep uit de discussiepunten:
Westerwolde is een prachtig plattelandsgebied. De afstanden zijn groot, daarom ligt het voor de hand om veel de auto te gebruiken. Ook schoolkinderen worden veel met de auto naar school gebracht. Hoe zorg je dat ze wel worden voorbereid op zelfstandig fietsen? Hoe kun je ouders stimuleren om hun kinderen op de fiets te brengen, of alleen te laten gaan? Hoe kan de gemeente zorgen dat die schoolroutes veilig zijn?

Wij hopen dat de andere gemeentes het voorbeeld van Westerwolde zullen volgen, en ons vroeg bij de Omgevingsvisie betrekken. Het is altijd handiger om in een vroege fase mee te kunnen praten, dan om later in de formele fase met elkaar in discussie te gaan. En zo kunnen we ook van elkaar leren.

Categorieën