Regio’s

Fietsersbond afdeling Groningen is een groot en afwisselend gebied. Zo heeft de stad Groningen hele andere fietsproblematiek dan de gemeente Oldambt. Daarom hebben we de afdeling onderverdeeld in een aantal regio’s: Stad Groningen, Kop van Drenthe, Haren, Oldambt en Ommelanden. Op deze pagina’s vindt u alle berichten die betrekking hebben op de bewuste regio. Kop van Drenthe, Haren en Oldambt zijn tevens onderafdelingen met hun eigen groep actieve vrijwilligers. Ommelanden heeft betrekking op dat gedeelte van de provincie dat niet onder één van de onderafdelingen valt.