Contact provincie

De Fietsersbond Groningen heeft een vaste contactpersoon voor de provincie Groningen, namelijk Bart v d Grinten. Anneloes Groenewolt vertegenwoordigt de Fietsersbond in het provinciale Verkeer- en Vervoerberaad.

Wat doen zij onder meer?

  1. regulier overleg met provincie-ambtenaren over de uitvoering van het fietsbeleid, zoals de Fietsroutes Plus
  2. als adviseur deelnemen aan de overleggen van het Verkeer- en Vervoerberaad