Plannen voor ‘Bussen over Oost’

Vanaf 2020 worden de bushaltes op de Grote Markt opgeheven en gaan de bussen vanaf het Zuiderdiep over de Kattenbrug naar de oostelijke diepenring rijden. Tegelijk wil de gemeente van de diepenring een aantrekkelijke en snelle route voor doorgaande fietsers maken om zodoende de binnenstad te ontlasten.

Op veel punten vinden wij dat de plannen goed doordacht zijn en dat rekening wordt gehouden met de belangen van fietsers. Onderstaand volgt op een aantal punten nog een Fietsersbond-standpunt.

Bij de Kattenbrug (hieronder een impressie) is veiligheid in de plannen een extra aandachtspunt.

kattenbrug

Door de vormgeving en inrichting wil men trachten het fietsverkeer te verleiden om niet via het Kattendiep naar het Zuiderdiep te gaan maar de Steentilbrug en -straat te nemen. Hoewel het om een beperkte hoeveelheid fietsers zal gaan is een succesvolle herinrichting volgens de Fietsersbond twijfelachtig, ook gezien de lastige ‘knoop’ waar de Steentilstraat op het Zuiderdiep aansluit.
De Kattenbrug zal extra breed worden uitgevoerd voor draaicirkels van gelede bussen en de te verwachten voetgangersstromen van de Damsterparkeergarage naar het centrum. De snelheid van het autoverkeer langs het Schuitendiep zal beperkt worden met behulp van specifieke verhardingsmaterialen. In overweging zijn de ‘kloosterkeien’ die bij het stationsplein in Leeuwarden zijn toegepast. Een andere mogelijkheid is afgeslepen natuursteen keien, zoals voor de Korenbeurs toegepast. De Fietsersbond heeft onder haar leden twijfels gehoord over het comfort van de afgeslepen natuursteen keien en stelt daarom voor om een aantal proefvlakken met verhardingsalternatieven aan te leggen zoals dat ook voor de herinrichting van de A-straat en omgeving is gebeurd.

Er zijn bushaltes gepland ter hoogte van de Schouwburg en het provinciehuis. Bij die laatste wordt nog getwijfeld tussen één grote halte of een opgedeelde halte vanwege de uitrit van de parkeergarage van het provinciehuis. De rijbaan wordt verschillend verhard, zodat voor fietsers een gladde, comfortabele rijzone naast de halterende bus overblijft, maar voor auto’s een beduidend hobbeliger rijbaan, om te verhinderen dat auto’s fietsers bij halterende bussen gaan inhalen. De Fietsersbond heeft geen specifieke mening over deze oplossing: de praktijk zal moeten uitwijzen hoe het werkt. De Fietsersbond dringt aan op een evaluatie na een korte periode met de nieuwe praktijk.

Voor de verkeerslichten bij de Maagdenbrug zijn een aantal varianten getekend; ook hier zijn de draaicirkels van de gelede bussen een aandachts-/veiligheidspunt. Daarom is het huidige idee om de fietsers apart groen licht te geven, los van de bussen en de auto’s. De Fietsersbond is daar op zich niet tegen; korte wachttijden en veilige situaties zijn voor ons leidend. Indien de wachttijden te lang worden verwachten wij dat fietsers met de bus-/autostroom ‘mee’ gaan rijden. De Fietsersbond stelt daarom voor de fietsers een keer extra groen licht te geven (2 x per cyclus). Dit zou niet alleen het ‘meerijden’ kunnen voorkomen, maar komt ook het gevoel van een ‘snelle fietsroute’ ten goede.

Categorieën