Speed pedelec

Op 27 september hebben we een thema-avond gehouden onder de titel “Speed pedelec en andere elektrische fietsen: wat vinden fietsers ervan?”

Aanleiding voor het thema is een discussie die landelijk onder Fietsersbond-vrijwilligers loopt over wat de Fietsersbond moet vinden van de speed pedelec en of de Fietsersbond ook de belangen speed pedelec’ers zou moeten behartigen. De mening van de landelijke Fietsersbond is hier te vinden.

07.-speed-pedelec-1

De avond werd begonnen met een inspirerende verhandeling van Arjan Stuiver, gedragswetenschapper in de groep verkeerspsychologie aan de RUG, die mede aan de hand van eigen ervaringen (o.a.) aangaf dat er met de speed pedelec echt een andere gebruiker op de weg is bijgekomen die zorgt voor meer snelheidsverschillen.

Vervolgens werden met de aanwezigen, die over het algemeen meer dan één type fiets bezaten, en met ongeveer evenveel speed pedelec’ers als “gewone fietsers”, twee stellingen besproken:

  • Speed pedelec’ers kunnen zelf wel bepalen wat een verantwoorde snelheid is
  • Op fietspaden binnen de bebouwde kom zou eigenlijk altijd een maximum snelheid van 25 km/u moeten gelden

Tijdens het gesprek kwamen de volgende feiten en meningen naar boven:

  • Speed pedelec’ers passen zich zelf aan aan de situatie
  • Geluid is een issue bij elektrisch vervoer, omdat je ze niet hoort aankomen
  • Je zou op snelheden moeten scheiden, niet op type voertuig
  • Je zou op type voertuig moet scheiden: spierkracht-aangedreven voertuigen horen op het fietspad, niet spierkracht aangedreven op de weg
  • Er is niet één oplossing die overal werkt: je moet maatwerk toepassen
  • Van een fietser mag je niet verlangen dat hij weet hoe hard hij rijdt, omdat een snelheidsmeter geen inrichtingseis is voor de fiets
  • De Fietsersbond zou er moeten zijn voor alle voertuigen die de automobiliteit terugdringen en met spierkracht worden voortbewogen

Met name het laatste punt is een kernpunt voor de afdeling Groningen van de Fietsersbond: de speed pedelec geeft meer personen de kans om zich op een gezonde en niet-milieubelastende manier over grotere afstanden te verplaatsen en verdient daarom de steun van de Fietsersbond. Daarbij moet er maatwerk komen voor de juiste plek voor de speed pedelec op de weg, waarbij het een goede zaak zou zijn indien er op meer plaatsen een maximumsnelheid van 30 km/u zou zijn voor al het verkeer.

07.-speed-pedelec-2

Categorieën

1 response to “Speed pedelec