Fiets en natuur: bondgenoot of concurrent? Een debat

Donderdag 2 november 17.00 – 18.30 uur
Wolters Noordhoffzaal, Forum Bibliotheek (Boteringestraat 18)

letsgrofoto

Debatteer of luister: wat te doen als de belangen van fietsers, natuurbeschermers en groengenieters lijken te botsen?

In Groningen zagen we het de laatste tijd een paar keer: fietsbelangen doorkruisten natuurbelangen en andersom, bij de Slimme Route Zernike door Park Selwerd en bij de Fietsroute Plus Groningen-Haren langs de Helperzoom. Naast de natuurbelangen zelf kan dit gaan om ontspanning in het groen, door joggers, wandelaars, ongehaaste plezierfietsers – vaak in gebieden die geliefd zijn om hun rust.

Is dit onontkoombaar nu er meer aandacht komt voor natuur in de stad en het fietsverkeer blijft groeien? Moeten we hieraan wennen? Of hebben we onvoldoende oog voor creatieve oplossingen?

Tijdens Let’s Gro houdt de Fietsersbond hierover een debat. Daarin willen we verkennen wat natuurbeschermers, groengenieters en fietsersbelangenbehartigers ondanks de dilemma’s juist wel bindt.
Wat zijn de standpunten, wat de verschillen en wat de overeenkomsten?

Categorieën

1 response to “Fiets en natuur: bondgenoot of concurrent? Een debat