KRUISING HELPERZOOM: fietsers IN of UIT de voorrang??

De ‘kruising Helperzoom’ blijft ons bezig houden. Dit is de kruising van Helperzoom met Helperbrink en Helperpad, dat Helperzoomtunnel wordt.

Helperzoomkruising

In het gemeentelijk plan krijgen fietsers op de kruising GEEN voorrang. Daartegen protesteerden wij want dit levert ongewenst oponthoud in een Fietsroute Plus. Daarom zegde wethouder Paul de Rook toe te laten onderzoeken of een dynamische VRI hier soelaas kon bieden. Zo’n dynamische VRI is een verkeerslicht dat de auto’s pas groen geeft wanneer het te druk wordt.
De Fietsersbond mocht meedenken over de omschrijving van het onderzoek met modellen. Drie opties zijn vergeleken: 1 Fietsers UIT de voorrang, 2 Fietsers IN de voorrang, 3 Fietsers IN de voorrang met dynamische VRI. Daar komen getallen uit op basis van doorstroming èn op basis van verkeersveiligheid. Ook is er een visualisatie van de kruising gemaakt, die de zichtbaarheid van de verkeersdeelnemers ten opzichte van elkaar weergeeft.

Visualisatie
De kruising blijkt bepaald niet ideaal te liggen wat betreft zichtbaarheid. Vanuit de tunnel heeft het autoverkeer een lage zichtlijn, en in de tegenovergestelde richting -vanuit de Helperzoom- komen de fietsers voor de automobilisten als het ware van achteren. Op dit punt is het ontwerp dus niet erg goed, maar helaas is dit niet meer te verhelpen.

Model
De dynamische VRI bleek voor de doorstroming van zowel auto’s als fietsers de slechtste oplossing! Blijven over: fietsers IN of UIT de voorrang.
Uit het model kwamen ook cijfers voor het ‘reistijdverlies’ voor zowel fietsers als auto’s. Zoals te verwachten hebben fietsers UIT de voorrang reistijdverlies, maar veel minder dan we hadden verwacht. Daar staat tegenover dat bij fietsers IN de voorrang de verkeersveiligheid minder is, wat gezien de ongunstige ligging van de kruising wel erg belangrijk is.
Op basis hiervan konden wij eigenlijk niet anders dan constateren dat de optie die de gemeente oorspronkelijk voorstond hier toch de beste is.

Categorieën

1 response to “KRUISING HELPERZOOM: fietsers IN of UIT de voorrang??

  1. De voorrang bij 1 en 2 op het kaartje lijken mij geen issue. Wat maakt dat beetje tijd nu uit. De oversteek is redelijk overzichtelijk.
    De situatie bij de kruising op 3 en 4 is echter vreselijk onoverzichtelijk. Je moet daar als fietser rondom ogen hebben om te bepalen of je veilig verder kunt fietsen. Hoe hebben jullie daar akkoord mee kunnen gaan? Dit vraagt om ongelukken, want de auto’s hebben voorrang en rijden dus door!