Fietsers krijgen steeds meer voorrang in Noordenveld

Nadat afgelopen mei aan de Kastelenlaan in Roden de eerste rotonde met fietsers in de voorrang van Noordenveld is geopend, heeft de gemeente niet stilgezeten. Onderm het motto “De fiets op 1” is verder invulling gegeven door op nog een aantal rotondes en kruispunten de fietsers voorrang te verlenen. En er zitten nog een paar rotondes in de pijplijn!

Categorieën

2 responses to “Fietsers krijgen steeds meer voorrang in Noordenveld

 1. Goedemiddag.

  Via allerlei omzwervingen ben ik uiteindelijk bij uw organisatie terecht gekomen voor het melden van, mijns inziens, een onduidelijke situatie op in ieder geval, één van de rotondes op de Maatlanden in Roden, gemeente Noordenveld.
  Het is daar heel onduidelijk hoe fietsers over de rotonde moeten rijden. Voor automobilisten is dat met een rotonde bord heel duidelijk aangegeven, maar voor fietsers is het volstrekt onduidelijk of ze nu ook over de hele rotonde moeten rijden of dat de fietspaden voor twee richtingen zijn.
  Fietsers rijden hier alle kanten op. Ik ben dus niet de enige die hier vraagtekens zet bij hoe nu te fietsen. Ook bij navraag bij heel veel andere fietsers krijg ik hetzelfde antwoord.
  Volgens de gemeente moeten andere organisaties zorgen voor bewegwijzering. Bij navraag bij die organisaties bleek mij dat de eerste prioriteit, zoals het melden van de veranderde situatie bij de gemeente ligt. Graag hoor ik hieromtrent iets van u. M.Vr.Gr. Sonja Meijer.

 2. De inrichting van de rotonde Maatlanden / Hofstedenlaan geeft inderdaad verwarring voor fietsers, zeker voor hen die de oude situatie kennen. De afdeling Kop van Drenthe van de Fietsersbond heeft hier al direct na de oplevering (medio 2017) aandacht voor gevraagd bij de gemeente. De rotonde is ook voor fietsers eenrichtingsverkeer. In eerste instantie wees de bewegwijzering nog tegen de richting in, maar dat is gewijzigd.

  De merkwaardigste situatie treedt op wanneer je vanuit het fietspad langs de Maatlanden van zuid naar noord wilt. Je moet dan officieel rechtsom, via drie oversteken, terwijl rechtdoor maar één oversteek zou betekenen en een veel kortere route. We hebben dit aangekaart en het antwoord van de betrokken gemeente-ambtenaar was destijds:

  “Klopt, vanuit de kortste route gedachte is het logischer om de westelijke fietsoversteek geschikt te maken voor fietsers in twee richtingen. We hebben hier echter niet voor gekozen omdat dit de enige oversteek in twee richtingen zou zijn. Het geniet de voorkeur om de fietsoversteken op de rotonde uniform en consequent in te richten waardoor automobilisten weten wat zij bij elke oversteek kunnen verwachten wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

  De fietsverbinding van zuid naar noord is in dit geval ongelukkig. We hebben er daarom voor gekozen om het fietspad langs de zuidzijde van de Hofstedenlaan (richting Statenlaan), geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer. Fietsers kunnen dan eventueel via de Hofstedenlaan en de Statenlaan richting de Slotlaan fietsen. Voor de bestemmingen aan de oostzijde van Maatlanden is eventueel de route via de Woldzoom een mogelijkheid. Hierdoor zijn fietsers niet genoodzaakt om om te fietsen.”

  In de praktijk fietst iedereen natuurlijk rechtdoor, met alle gevaren van dien. Maar de situatie gaat volgens de gemeente niet veranderen: “We hebben een acceptabel alternatief gerealiseerd waarbij niet of nauwelijks omgefietst hoeft te worden. Dat fietsers er vervolgens alsnog voor kiezen om tegen de richting over te steken kunnen wij daar niet mee afdwingen. Als de situatie maar zo is ingericht dat fietsers weten dat ze de regels overtreden en zich derhalve bewust zijn van de risico´s.”

  Ik raad aan om de situatie rond de rotonde zelf ook aan te kaarten bij de gemeente. Hoe meer geluiden ze hierover horen, hoe meer kans dat er iets aan gedaan wordt.