Nieuwe collegeprogramma’s Kop van Drenthe

De colleges zijn gevormd in de Kop van Drenthe. Wat is er uiteindelijk terechtgekomen van de verkiezingsprogramma’s?

Noordenveld

fietsparkeerplaats

Motto: “Verbinden, samenwerken, doen!”
Gemeentebelangen vormt samen met PvdA/GroenLinks, CDA en ChristenUnie het college.

In de verschillende verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen stonden ongeveer de volgende punten waar zij zich sterk voor willen maken:

 • duurzame vervoermiddelen,
 • goede voorzieningen (fietssnelweg, oplaadpunten),
 • optimaliseren van fietsroutes zodat inwoners gestimuleerd worden meer te gaan fietsen,
 • Noordenveld fietsgemeente nummer één maken krachtig doorzetten,
 • aangelegde fiets- en wandelpaden goed onderhouden,
 • investeren in kwalitatief goede fietspaden,
 • het aanleggen van fietsroutes,
 • investeren in solide en veilige fietsenstallingen bij bushaltes.

Zie voor hele tekst elders op deze site.

Het resultaat in het collegeprogramma is mager:

 • In Noordenveld wordt gewerkt met eenduidige verkeersregels (o.a. voorrang)
 • de verkeerssituaties worden uniform ingericht”
 • Over “Noordenveld op fietse” wordt beter en meer gecommuniceerd.

Maar Noordenveld heeft – voor het eerst – ook een raadsakkoord met als motto: “Noordenveld weet raad”, waar alle partijen aan meedoen en daar staat meer fiets in:

 • De fietsambitie uit “Noordenveld op fietse” blijft overeind.
 • Noordenveld is een fietsvriendelijke gemeente en heeft dan ook aandacht voor de fiets bij de inrichting van de openbare ruimte.
 • De gemeente krijgt veilige en goed verlichte fietsroutes die soepel doorlopen (doorfietspaden) en veilige fietsenstallingen (fietskluizen).
 • In samenwerking met de provincies wordt gewerkt aan de fietsroutes Roden–Peize–Groningen, Roden–Norg–Assen en Roden–Nieuw-Roden–Leek.
 • De weginrichting en de verkeersregels in Noordenveld worden duidelijker en meer eenduidig.”

Gezien de inspanningen die de gemeente in 2013-2017 heeft gepleegd, en de wens dit voort te zetten lijkt het weer flink vooruit te gaan op de fiets in gemeente Noordenveld.

Tynaarlo

bromfietsers-afstappen

Motto nieuwe college: “Samen, open en duurzaam 2018-2022.”
LeefbaarTynaarlo vormt samen met CDA, ChristenUnie, D66 en Groenlinks het college.

Er was meestal veel aandacht voor de fiets in de verkiezingsprogramma’s, maar in het collegeprogramma is er weinig van terug te vinden:

 • aanleg fietssnelweg
 • bestaande fietspaden onderhouden.

Dit stond ongeveer in de verschillende verkiezingsprogramma’s waar de coalitiepartijen zich sterk voor willen maken:

 • voorrang voor de fiets,
 • goede en moderne fietspaden krijgen prioriteit,
 • veiligheid voor fietsen,
 • betere (slimmere) straatverlichting,
 • fiets betere keuze,
 • verbreding van fietspaden,
 • het wegnemen van obstakels zoals paaltjes, hekjes, u-bochten, haarspeldbochten, drempels en kuilen,
 • distributie van pakketten en goederen kan bijvoorbeeld per fiets,
 • veilig fietspad Donderen–Yde (Norgerweg),
 • herstel Kerkweg tussen Yde en Vries,
 • opknappen “slechtste fietspaden van Drenthe” Hunebedstraat,
 • heropening NS-station Tynaarlo (handig voor fietser),
 • stimulering gebruik van de fiets,
 • nadenken over de onveilige verschillende fietssnelheden,
 • Tynaarlo de fietsgemeente van Drenthe,
 • actief meedoen in de ontwikkeling van fietssnelwegen,
 • verbetering fietsbereikbaarheid van belangrijke overstapplekken (hubs) voor auto en OV en daarbij horen goede (afgesloten) stallingsmogelijkheden en voorzieningen zoals oplaadplekken voor e-bikes en een fietspomp,
 • bij bouw van nieuwe scholen of wijken krijgen voetgangers en fietsers de beste verbinding,
 • fietspadenstelsel, fietspaden in de dorpen opwaarderen en de fietspaden aansluiten op het totale fietsnet in Drenthe.

Zie voor hele tekst elders op deze site.

Dit is het magere resultaat in het collegeprogramma:

 • Als de provincie Drenthe een fietssnelweg langs de A·28 realiseert, zullen wij daar in planologische zin onze volle medewerking aan verlenen.
 • Verder zullen wij dan werk maken van een goede aansluiting van andere fietspaden in onze gemeente op die snelweg.
 • Voor het overige zijn wij als Tynaarlo de fiets- en wandelgemeente bij uitstek aan onze stand verplicht fiets- en wandelpaden duurzaam goed te onderhouden.”

Categorieën