Aandachtspunten voor formatie nieuwe gemeente Groningen

Aan de formateur en de collegeonderhandelaars hebben we de volgende punten aangedragen voor het fietsbeleid de komende jaren in de nieuwe gemeente Groningen.

  1. Het voortzetten van het beleid dat is ingezet met de fietsstrategie 2015-2025.
  2. Het uitvoeren van de vijf door de Fietsersbond aangedragen speerpunten in onze brief van 27 mei 2018.
  3. Het zorgen voor een goede aanlanding in de stad van de doorfietsroute naar Leek.
  4. Het faciliteren van de mogelijkheid voor fietsers om door te fietsen op alle routes, niet alleen de doorfietsroutes, door:
    • Vaker groen voor fietsers op kruisingen waar alle vier de richtingen voor fietsers tegelijk gaan.
    • Het creëren èn behouden van slimme doorsteekjes voor fietsers
    • Het inrichten van fietspaden voor tweerichtingsgebruik op plaatsen waar dit momenteel al ‘illegaal’ gebeurt door veel fietsers.
Van-50-naar-30

Categorieën