Zienswijze Zuidelijke Ringweg 2013

zienswijze2013

Op 10-10-2013 hebben wij een zienswijze over de toekomstige fietsinfrastuctuur Zuidelijke Ringweg ingediend (zie documenten hieronder). Alle inhoudelijke informatie is hierin terug te vinden.

Los daarvan hebben we op 27-11-2013 een zienswijze ingediend tegen de Ontwerp-omgevingsvergunning Helperzoomtunnel.

briefaanpakringzuid_mei_2015

zienswijze_aanpak_ring_zuid

bijlage_a_vrijheidsplein_l_springerlaan

bijlage_b_gotenburgerweg_kielerbocht

bijlage_c_maquette_hereweg_0

Categorieën