Aanbevelingen verkeersvisie gemeente Leek

De gemeente Leek gaat een Verkeersvisie opstellen. Dat is een mooie aanleiding om de fiets daarin een goede plaats te geven. Portefeuillehouder Karin Dekker wilde daarvoor ook de aanbevelingen van de Fietsersbond horen. Zie “Aanbevelingen Verkeersvisie gemeente Leek”.

Categorieën