Verkeersdrukte in De Onlanden

Drukte in de Onlanden

Het is voor velen al tijden een grote ergernis: het doorgaand verkeer in De Onlanden. Met name ’s ochtends en ’s avonds wordt tijdens de spits de route Wolddijk, Achterstewold, Noorddijk, Drentsedijk, De Horst als sluiproute gebruikt door het verkeer tussen de A7 en de A28 en vice versa. Met de opening van de uitkijktoren op Het Beeld aan het einde van de Noorddijk is daar ook nog eens bestemmingsverkeer in het weekend bijgekomen. Op de recente foto van Henk Bakker uit Winde is te zien dat de verschillende gebruikersgroepen echt wel om een oplossing vragen. Veel Peizenaren en bewoners uit omliggende dorpen en ook diverse instanties maken zich hier zorgen over en mede daarom is de gemeente met betrokkenen in gesprek gegaan. Ook vragen als ‘wil je wel verkeer hebben in een natuurgebied, en zo ja, welk verkeer’ worden op sociale media gesteld. Binnenkort zit de gemeente voor de tweede maal met de stichting Natuurbelang De Onlanden, Dorpsbelangen, de Fietsersbond Kop van Drenthe en Natuurmonumenten om tafel om te kijken welke oplossingen voor dit gebied mogelijk zijn.

Categorieën