Student op de fiets

Het in kaart brengen van het fietsgedrag van Groninger studenten’ dat was de opdracht waarmee Groningen Bereikbaar een groep studenten van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (RUG) een krap jaar geleden aan de slag zette. Inmiddels heeft de hiervoor gevormde Student Advies Commissie haar onderzoek afgerond en haar bevindingen en adviezen gepresenteerd.

Tijdens het onderzoek, waar bijna 800 Hanze en RUG-studenten aan meewerkten, bleek al snel dat de nadruk vooral moest komen te liggen op de route Groningen Hoofdstation – Zernike Complex. Het overgrote deel van de studenten moet (een deel van) deze route afleggen. De bestaande ‘slimme route’ naar het Zernike is dan ook goed onder de loep genomen. Groningen Bereikbaar is zeer content met het resultaat van dit onderzoek en zal de adviezen in verschillende geledingen gaan gebruiken.

Zie voor verdere informatie hier of hier.

Categorieën