Situatie Eikenlaan

PERSBERICHT 20 oktober 2017

Fietsersbond Groningen teleurgesteld over kortetermijnoplossing Eikenlaan, maar hoopvol voor de toekomst.

Vandaag heeft wethouder Paul de Rook van Verkeer aangekondigd dat na evaluatie besloten is de proef met voorrang voor fietsers op de kruising van het fietspad door het park Selwerd met de Eikenlaan te beëindigen en de oude voorrangssituatie weer te herstellen.

De Fietsersbond afdeling Groningen is teleurgesteld dat de voorrangssituatie wordt teruggedraaid en dat er geen gelegenheid is met aanvullende verkeersremmende maatregelen voor zowel het autoverkeer als voor de fietsers de situatie meer beheersbaar te krijgen. De Fietsersbond heeft wel de indruk gekregen dat de publicitaire druk van automobilisten en OV-vertegenwoordigers de gemeente geen faire kans heeft gegeven de situatie verder te optimaliseren. Daarbij lijkt het erop dat alle vertragingen in Stad en Ommeland aan deze kruising werden toegeschreven, terwijl er veel meer plaatsen in de stad zijn waar opstoppingen optreden.

De Fietsersbond deelt de mening van velen dat de situatie tijdens de proef (waarbij het kruispunt nog niet overzichtelijk was heringericht) verre van ideaal was en in de situatie met (te) hard rijdende auto’s erg gevaarlijk kon zijn en betreurt beslist dat er gewonden gevallen zijn. Het gedrag van een deel van de fietsers die geen vaart minderden voor de kruising heeft hier overigens ook geen goed aan gedaan. Uit eerste resultaten van de evaluatie lijkt echter ook te blijken dat de gemiddelde situatie er qua verkeersveiligheid licht op vooruit is gegaan, hetgeen naar de mening van de Fietsersbond aantoont dat een meer veilige oplossing zeker mogelijk zou zijn geweest en bevestigt dat ook de oude situatie verre van veilig was.

De Fietsersbond is verder van mening dat hoewel de voorrangssituatie nu wordt teruggedraaid de proef heeft aangetoond dat het gewenst is dat het fietsverkeer door het park Selwerd de Eikenlaan zonder oponthoud kan kruisen (bijvoorbeeld met een tunneltje) en hoopt dat de gemeente op korte termijn plannen gaat ontwikkelen en uitvoeren om tot een dergelijke duurzame oplossing te komen. Deze slimme route is immers ontwikkeld als oponthoud-loos alternatief voor de Zonnelaan.

Categorieën