Regiotram

regiotram Groningen bij in PaddepoelDe regiotram houdt veel Groningers bezig

 

Status project november 2012 

Het gemeentebestuur van Groningen is gevallen over het project Regiotram en het nieuwe college zal het project afsluiten. Voor de projectgroep houdt het werk ten aanzien van de regiotram nu op. Maar het probleem rondom de bereikbaarheid van universiteitscomplex Zernike, ziekenhuis UMCG en de verbinding met de regio blijft actueel. Wij zijn benieuwd naar de nieuwe oplossingen…   Voor (oude) informatie over het dossier: zie hieronder

De Regiotram moe(s)t de huidige en verwachte toekomstige verkeersknelpunten in de stad én de regio oplossen. In de stad zal de tram de vervuilende stadbussen vervangen, in de regio zal de tram de omliggende gemeentes, via bestaand (trein-) of nieuw spoor, met de stad verbinden.

 In de eerste fase van de Regiotram zijn er 2 tracés getekend:

  • Lijn1: van het hoofdstation via UMCG en het Noorderstation naar Zernike
  • Lijn2: van het hoofdstation via UMCG naar Kardinge

Het inpassen van de 2 tracés in de stad heeft grote infrastructurele consequenties, ook voor de fiets:  fietsroutes worden afgesloten , verlegd en soms ook verbeterd.

Het vervolg op de eerste fase is het doorrijden in de regio (gepland vanaf 2020) en andere stadstracés (Martiniziekenhuis).

Status project augustus 2012

De vraag of de Regiotram er gaat komen is op dit moment heel actueel. Maar zolang er geen ‘Nee’ is, blijft de projectgroep zich tegen de Regiotram aan bemoeien.

Voor de lijnen 1 en 2 is de aanbestedingsfase in volle gang. De definitieve specificaties zijn eind april 2012 opgeleverd. In september 2012 dienen de twee overgebleven consortia hun aanbiedingen in  te leveren.  Op dat moment kan Groningen nog besluiten om het hele project af te blazen. Maar op dit moment is er een meerderheid die voor lijkt en alleen tegenvallende financiën kunnen een reden zijn om te stoppen met de Regiotram.

Samenhang met andere projecten

Het stationsgebied is ook voor het project Regiotram een belangrijk ‘adres’.  Voor het deel aan de noordzijde van het station is het project Regiotram verantwoordelijk (en niet het project Stationsgebied!) . Daarbij is het uitgangspunt dat het busperron niet aangepast wordt. Daaromheen wordt wel van alles aangepakt.

Ook de herinrichting van de Grote Markt heeft zijdelings een relatie met de Regiotram.

Tijdens het hele aanbestedingsproces is de scope van het project hier en daar ingeperkt. Dat heeft tot gevolg dat bepaalde infrastructurele aanpassingen niet meer binnen het project Regiotram vallen maar binnen  andere, kleinere of gemeentelijke projecten. 

Wat doet onze projectgroep “Regiotram”

De projectgroep heeft alle conceptspecificaties beoordeeld en knelpunten en andere bevindingen aan het Trambureau teruggekoppeld, waaronder fietspaden versus fietsstroken bij de Zonnelaan, het fietspad bij / over de Grote Markt, het fietspad bij het station onder het Herewegviaduct door (Onderdoor, richting Helperzoom) en eis van een fietsbrug over het Van Starkenborghkanaal.

Helaas werd na oplevering  van de definitieve specificaties duidelijk dat het fietspad bij het station langs het spoor (Onderdoor) alsnog omgeleid wordt (zijn we erg op tegen), het fietspad niet langs de oostzijde over de Grote Markt gaat lopen (waar we wel voor waren) en dat de fietsbrug over het Van Starkenborghkanaal als wens en niet als eis is opgenomen (zien we als gemiste kans). Ten aanzien van de Zonnelaan hebben we wel succes geboekt.

We hebben als Fietsersbond onze bezwaren nogmaals schriftelijk ingediend bij de raadscommissie Beheer en Verkeer. Daar werd door verschillende partijen de knelpunten wel onderkend, maar men zag geen alternatieven.

Vervolg

Op dit moment heeft het fietspad bij het station onze grootste aandacht. De gemeente en het Trambureau zien geen  alternatieven voor de ‘omleiding’. Uit een eigen telling tijdens de vrijdagmiddagspits blijkt dat er in één uur zo ‘n 340 fietsers van het fietspad gebruik maken. Voor ons genoeg aanleiding om toch over betere alternatieven na te blijven denken en aandacht voor het probleem blijven vragen.

Nu de consortia aan zet zijn, valt er voor ons niet veel te doen. Het wachten is op de aanbiedingen en de oplossingen waar die de consortia mee komen. 

Bij definitief groen licht is er geen officiële ‘inspraak’ meer. Maar we zullen vanaf dat moment wel waar mogelijk de vinger aan de pols houden bij het ontwerp van het consortium dat de opdracht gegund wordt en het werk in uitvoering zelf (omleidingen, etc.). Daarnaast zullen we ook de aanpalende werkzaamheden die buiten het project zijn gevallen maar wel tot het ‘traject’ gerekend kunnen worden, volgen.

De kennis en documentatie die binnen deze projectgroep aanwezig is, willen we verder goed inzetten om ook andere projectgroepen, met name rondom het stationsgebied,  te ondersteunen om een goede integrale fietsoplossing voor Groningen te (be)houden.

Meer weten en / of doen?

De projectgroep bestaat op dit moment uit:

  • Anke Bosma
  • Harrie Miedema
  • Foppe Nieuwenhuis
  • Emmy in `t Veldt

 

Wil je meer weten over het project?  Zie hieronder een aantal interessante links.

Heb je tips voor de projectgroep of wil je op incidentele of meer structurele basis meedenken en –doen met de werkgroep? Neem dan contact op met Foppe Nieuwenhuis  ([email protected]) .

Documentatie en links

Het project Regiotram heeft een eigen website. De bibliotheek op de website bevat onder andere diverse aanbestedingsdocumenten. Zie: http://www.regiotram.nl

 Op de websites van de gemeente is, met enig zoeken, informatie over het project te vinden (onderliggende documentatie, raadsbesluiten, verslagen van vergaderingen, etc.).

http://gemeente.groningen.nl/gemeenteraad/

Categorieën