Rechtbank behandelt Helperzoomtunnel

Op 29 mei 2015 is het beroep van o.m. de Fietsersbond tegen de Omgevingsvergunning Helperzoomtunnel behandeld bij de Rechtbank Noord-Nederland. Ons beroep richtte zich specifiek op de wegaansluiting van en naar de tunnel op de Helperzoom en niet op het gehele project. Emmy in ‘t Veldt en Foppe Nieuwenhuis hebben onze zaak er behartigd. Zij hebben dit samen met Harrie Miedema voorbereid. Daar zijn heel wat uren in gaan zitten!

De Rechtbank onderscheidde acht aspecten die tijdens de zitting werden behandeld. Bij drie ervan, te weten: verkeerskundige uitgangspunten, verkeersmaatregelen en -veiligheid en fietsveiligheid was ons beroep aan de orde. Emmy heeft hier onze belangen duidelijk verwoord. En daarbij aangegeven dat voor de in noordelijke richting rijdende fietsers de geplande wegaansluiting naar en van de tunnel niet acceptabel is. De uitspraak wordt over ca. 6 weken na 29 mei verwacht.

Categorieën