Wat kwam er uit de ‘potmetgeld’-enquête?

potmetgeld-uitsnede

Op de ‘potmetgeld’-enquête hebben ruim 600 mensen gereageerd, mede dankzij veel aandacht in de media. De fiets mag zich verheugen in veel belangstelling. De meeste reacties kwamen via het formulier op onze website, maar er kwamen ook reacties via Facebook en via de gewone mail. Dat resulteerde in meer dan 2000 opmerkingen: een enorme hoeveelheid gegevens (en voor ons dus ook een enorme hoeveelheid werk). We hebben ze gesorteerd per gemeente en daarbinnen zo veel mogelijk per traject. Veel opmerkingen gingen inderdaad over de bedoelde ‘blauwe lijnen’ van het fietsnetwerk, die op de provinciale digitale kaart waren te zien.

Aangepaste blauwelijnenkaart
Blauwe lijnen worden gerekend tot het basisfietsnetwerk. De routes langs de rode lijnen zijn al gerealiseerd of er is inmiddels geld voor gereserveerd.

Maar er kwamen ook opmerkingen over andere situaties binnen. Op zichzelf interessant, maar niet altijd voor de huidige subsidiemogelijkheid van toepassing. We nemen echter alles mee en geven het door, zodat er wat mee gedaan kan worden. Er moest dus flink gesorteerd en gegroepeerd worden om de opmerkingen efficiënt en zinvol te kunnen doorgeven aan gemeenten en provincie.

Meer info

Er waren veel mensen die aangaven te willen meedenken. We puzzelen nog over een manier om daar vorm aan te geven: misschien een digitaal overleg per regio? Sinds corona hebben we wel geleerd om meer gebruik te maken van vergaderen op afstand. Dat is juist voor de onderwerpen in de Ommelanden misschien een goede manier. Graag jullie suggesties op [email protected]!!

Verdeling over de gemeentes

Opvallend was wel dat we over de gemeentes in het zuidoosten van de provincie weinig reacties hebben ontvangen. Pekela: 8, Stadskanaal: 13, Westerwolde: 14, Veendam: 22. Over de gemeente Groningen kwam bijna een derde van het totaal binnen. Die opmerkingen gingen lang niet allemaal over de verbindingen in het buitengebied tussen de kernen, waar die ‘potmetgeld’ voor bedoeld is. Maar ook hier geldt: we sorteren ze en geven alles door. Over de overige gemeenten: Oldambt – Midden-Groningen –Westerkwartier– Eemsdelta – Het Hogeland, kwamen flinke aantallen interessante opmerkingen binnen.

We hebben de gegevens in eerste instantie aan de gemeentes en de provincie toegestuurd, opdat zij die konden betrekken bij het beslissen over de voorstellen voor een subsidieaanvraag. Onze inbreng kon daarvoor een ondersteuning zijn, òf gaf juist een frisse andere kijk. Over die gegevens hebben we inmiddels met vijf gemeenten nadere gesprekken ter toelichting gevoerd. De andere gesprekken staan nog op het programma.

Recreatieve routes

Leuke ‘bijvangst’ waren interessante suggesties voor aanvulling van het recreatieve fietsnetwerk. Soms waren dat fietspaadjes door mooi landschap – wat een rijkdom hebben we hier toch. Misschien kunnen we toch eens een actiever groepje vormen dat daar eens naar gaat kijken; reageer naar [email protected] als je daarvoor voelt. Want in de huidige ‘potmetgeld’ is daar geen budget voor. Maar wat niet is kan komen. En in het kader van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets kan het misschien juist wat worden.

Doorfietsroutes

Wat vaak in positieve zin werd genoemd, waren de ‘doorfietsroutes’, zoals Groningen-Zuidhorn, Groningen-Ten Boer, fijne fietspaden dus. Ook: de nieuwe Pieter Smitbrug in Oldambt, en Groningen-Haren, maar daar werd dan uitdrukkelijk HET kruispunt bij de Helpertunnel van uitgezonderd, daar kwam juist een erg lange rij klachten over (gelukkig wordt aan een betere oplossing gewerkt). Het geïnvesteerde geld aan die routes zelf blijkt goed besteed. Daar is duidelijk waardering voor. Dat is een extra aanmoediging om opnieuw geld in goede fietsinfrastructuur te stoppen.

En dan per gemeente een greep uit de genoemde onderwerpen:

Eemsdeltaweg van Spijk naar Losdorp / Holwierde-Appingedam / enkele kruispunten in de N996 (Loppersum-Middelstum)
GroningenKorreweg, met name kruispunt met de Oosterhamriklaan / Helperzoom: kruispunt Helpertunnel / fietspaden langs de Rijksweg in Haren
Het Hogelanddiverse situaties langs de N363 / brug in Zoutkamp
Midden Groningenverbinding Ten Post-Schildwolde bij de Bloemhofbrug / de weg aan de zuidkant van het Eemskanaal tussen Bloemhofbrug en Groningen / verbinding Sappemeer-Noordbroek- Scheemda
OldambtGeen onderdeel van het blauwe netwerk, maar heel veel keren genoemd: het Oldambtplein / fietspaden rond Oldambtmeer (te smal) / s.v.p. invoeren landelijke voorrangsregels voor fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom
PekelaEmergoweg-Raadhuisweg: graag hier een fietspad langs
Stadskanaalfietsstrook langs de Hoofdstraat, fietspad langs het Kanaal wordt te smal gevonden
VeendamDrieborghweg-Zuidwending > daar lijkt inmiddels geld voor te komen!
Westerkwartierverbinding tussen Leek en Zuidhorn, diverse varianten / verbinding Kommerzijl-Niezijl / Ezinge-Feerwerd-Garnwerd
WesterwoldeBarnflair-Munnekemoer (wordt binnenkort aangepakt) / Oversteek Hoofdweg in Blijham naar Winschoterweg

Gratis lidmaatschappen

We hebben drie gratis jaarlidmaatschappen toegekend aan: Peter Bos, Gerda Steringa-Kalk en Jessica van Egdom. We hopen dat ze zich in onze vereniging thuis gaan voelen. Welkom, Peter, Gerda en Jessica!

Anneloes Groenewolt

Categorieën