OV-consumentenplatform

nieuwe vertegenwoordiger gevraagd

De laatste jaren is er op het gebied van het denken over verplaatsingen van personen steeds meer de nadruk komen te liggen op het begrip “ketenmobiliteit”. Hiermee wordt bedoeld dat een reis vaak met meerdere vervoersmiddelen wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld fiets – trein – bus – lopen. Van belang hierbij is dat de verschillende vervoersvormen goed op elkaar aansluiten.

ov consumentenplatform

Het openbaar vervoer is onmisbaar voor fietsers als zij wat verder weg willen reizen. Daarom is de Fietsersbond Groningen lid van het OV-consumentenplatform, waarin ontwikkelingen op het gebied van het OV besproken worden met organisaties van belanghebbenden.

Het OV-Consumentenplatform Groningen vergadert iedere twee maanden. In de vergaderingen worden adviesaanvragen, actuele ontwikkelingen en punten van zorg over het openbaar vervoer in de stad en provincie besproken. De vergaderingen vinden doorgaans plaats dinsdags van 17:00 – 19:00 in het provinciehuis van Groningen.

Onze huidige vertegenwoordiger, die circa 5 jaar lid is geweest van het OV-consumentenplatform, heeft aangegeven te willen stoppen met deze activiteit.
Daarom zoeken we iemand die de belangen van fietsers in relatie met het OV wil behartigen. Hierbij is het gewenst dat je regelmatig gebruik maakt van de combinatie fiets + OV, dat je het leuk vindt in een bijeenkomst met andere organisaties je mening te geven (die best mag afwijken van hetgeen door anderen gezegd wordt) en dat je er 6 keer per jaar een ‘avond’ aan wilt besteden.
Nadere informatie kan gevonden worden op de website van het OV-consumentplatform Groningen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen via [email protected].

Categorieën