Ontwikkelingen fietssnelweg Assen-Groningen

Op 3 oktober is de tweede en laatste werksessie hierover. Wil je meedoen of heb je ideeën? Mail dan naar [email protected].

Sinds begin dit jaar lijkt de aanleg van een fietssnelweg tussen Assen en Groningen geen utopie meer. Zoals uit de foto blijkt is niet iedereen daarvoor.

Vanuit Regio Groningen Assen is een projectleider aangesteld die de haalbaarheid en mogelijkheden voor een fietssnelweg op de oostelijke oever van het Noord-Willemskanaal moet onderzoeken. Fietsersbond Drenthe en Groningen zijn in de projectgroep vertegenwoordigd. Eind oktober moet er een plan liggen dat eind dit jaar aan de bestuurders van vier gemeenten en twee provincies zal worden voorgelegd.

Op 13 juli was de eerste werksessie in dorpshuis de Pan in Vries. Dit was een sessie met alle betrokkenen, niet alleen fietsers, maar dus ook de aanwonenden, landbouwers, hengelaars, roeicoaches, natuurorganisaties, etc. Voor de fietser is belangrijk dat die op de route tussen station Assen en station Groningen allereerst plezierig en veilig kan fietsen. Ook is niet onbelangrijk dat op het fietspad diverse fietsende doelgroepen kunnen vóórkomen: de fietsforens, de recreatieve fietser en ook de roeicoach. Het beoogde fietspad wordt vier meter breed en biedt voldoende ruimte voor allerlei fietsende doelgroepen. Bijzondere uitdagingen zijn hoe roeicoaches en snellere fietsers veilig over het pad kunnen worden geleid en hoe hengelaars en fietsers elkaar niet in de wielen rijden, om maar eens wat te noemen.

Iedereen is bereid mee te denken over oplossingen. Maar die wordt heel snel gezien in het tegen de autosnelweg aan leggen van het fietspad. En daar zijn wij natuurlijk niet voor, want dat is geen verbetering van de fietswegen die er nu liggen tussen Assen en Groningen.

Het gedeelte van deze weg tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en De Witte Molen wordt in 2018 al aangelegd omdat er ook onderhoud nodig is.

Categorieën