Ontwikkeling entree zuidzijde Stationsgebied

De afgelopen jaren is de uitwerking steeds concreter geworden. En gelukkig heeft de fiets binnen het geheel ook een steeds prominentere plaats ingenomen. Wij waren dan ook blij verrast dat in de plannen van 2014 de fietstunnel onder het station wél opgenomen was. In eerste instantie om vanuit het noorden de nieuwe fietsenstalling aan de zuidkant (+ 5.000 plaatsen), te bereiken. Maar een deel van de gemeenteraad is, net zoals de Fietsersbond, van mening dat de tunnel zeker als doorgaande route beschouwd moet worden en niet slechts als een fietspad om bij de fietsenstalling te komen of als interwijkverbinding voor omwonenden. Positief is dan ook dat het college begin 2016 toegezegd heeft om bij het opstellen van het ruimtelijk plan voor de noordzijde onderzoek te doen naar vergroting van de fietsers- en voetgangerscapaciteit van de Werkmanbrug voor.

Naast bovenstaande zijn er nog meer recente ontwikkelingen rondom het stationsgebied te noemen… (lees verder in Dossier Stationsgebied onder kopje “Februari 2017 Ontwikkeling entree zuidzijde”)

Categorieën