Onlanden – auto-overlast

Ten zuidwesten van de stad Groningen ligt al decennia lang een prachtige polder: de Eelder- en Peizermaden. tegenwoordig onderdeel van De Onlanden. Het landschap ervan is nogal veranderd sinds 1998 toen een deel van de stad Groningen onder water dreigde te lopen. Rondom ligt nu een dijk en als er veel regen valt kan het water dit gebied in en bij droger weer er weer uit stromen.

Van een weidevogelgebied is het nu meer een watervogelgebied. Kieviten, grutto’s zijn schaars geworden; eenden, (zilver-)reigers en ganzen zijn er des te meer. Gelukkig is de veldleeuwerik er nog en die kun je nu (begin maart) weer hoog in de lucht horen zingen. Meer info: http://www.natuurindeonlanden.nl/berging.html

Tegenwoordig wordt het gebied extra aantrekkelijk gemaakt voor natuurliefhebbers, wandelaars, toeristen, fietsers en ook voor auto’s hoewel er enkele wegen zijn afgesloten voor autoverkeer, maar minder dan indertijd was beloofd. Een mooi fietspad is aangelegd langs het Omgeleide Eelderdiepje.
Om het gebied aantrekkelijker te maken is er bij de kruising Drentsedijk/Noorddijk een uitkijktoren opgericht. Een mooie, hoge toren zodat je de Martinitoren goed kunt zien staan. Het is extra aantrekkelijk gemaakt om de uitkijktoren te bezoeken met de auto. Er is een grote parkeerplaats aangelegd. Er zijn autopasseerstroken langs de smalle weg gekomen en wegwijzers geplaatst. De toren trekt nogal wat bezoekers en dat zijn niet alleen wandelaars en fietsers: ook meer auto’s en dat geeft veel overlast. Vooral op zondagmiddagen. Fietsers en wandelaars op de smalle Drentsedijk bijvoorbeeld moeten steeds aan de kant en door de berm wanneer er auto’s aankomen.

De gemeente heeft dan ook een bijeenkomst georganiseerd met meerdere belanghebbenden – Natuurbelang Onlanden, Dorpsbelangen Peize, Natuurmonumenten en De Kop van Drenthe van de Fietsersbond – om naar een oplossing te zoeken. Wij hebben gepleit voor in elk geval afsluiting van het doorgaande autoverkeer (Peize-Eelde/Paterswolde) zoals indertijd was toegezegd, met uitzondering voor beheerders en zodat de toren bereikbaar blijft voor mensen die slecht kunnen wandelen of fietsen. Dit kan door een knip in de weg bij de nieuwe parkeerplaats. Ook hebben we gevraagd om de smalle Drentsedijk autovrij te maken door bijvoorbeeld parkeerplaatsen aan te leggen bij het begin van de toegangswegen oftewel aan de rand van het natuurgebied. De toren kan ons inziens het beste bereikbaar blijven via de Noorddijk die flink breed is. Snelheidsremmende maatregelen zijn op deze lange kaarsrechte weg, die door veel scholieren gebruikt wordt, wel hard nodig.
Na een levendige discussie o.l.v. Henk Kosters, wethouder van de gemeente Noordenveld, is besloten drie varianten op te stellen om overlast van autoverkeer tegen te gaan en aan de bevolking voor te gaan leggen. Ook hoe de maatregelen uitgevoerd kunnen worden; bijvoorbeeld
verkeerssluizen of -borden. De varianten worden door de gemeente uitgewerkt en zullen binnenkort openbaar worden gemaakt.

Categorieën