Onderzoek Fietsknelpunten

In 2014 heeft de Fietsersbond, in opdracht van de provincie Groningen, een inventarisatie van fietsknelpunten in de provincie gedaan. Het gaat vooral om praktische omstandigheden die gevaar opleveren voor de fietsers, zoals paaltjes, andere obstakels, en hobbels en bobbels.
Een groot aantal vrijwilligers heeft aan de inventarisatie meegewerkt onder supervisie van projectleider Kees Mourits ([email protected]).
De provincie Groningen heeft ook een subsidieregeling in het leven geroepen om de gemeentes in staat te stellen de knelpunten, en andere probleemsituaties voor de fiets, aan te pakken.
Kom je nieuwe knelpunten voor de fiets tegen? Meld ze via het Meldpunt van de Fietsersbond.

Categorieën