Omleidingsroutes

Hoezo gestremd?

Onderstaande omleiding bij het Hoornsediep gold alleen voor autoverkeer – op de tweede foto rechtsaf – maar niet voor fietsers.

Hoezo omleiding?

In het Stadspark stond een afzetting niet aangegeven, ook geen omleidingsbord. Dit betekende 400 m terugfietsen + andere route nemen!

Klachten over omleidingen voor de fiets?

Meld ze bij de gemeente: [email protected]
(met een CC naar [email protected]).

Overleg over Omleidingen

Het wel en wee van de omleidingsroutes voor fietsers hebben we eind november 2017 in een goede sfeer besproken, met de volgende partijen: twee gemeentemedewerkers die de omleidingen begeleiden, de ‘fiets’beleidsmedewerker die ons vaste aanspreekpunt bij de gemeente is, Groningen Bereikbaar en de aannemer van het project Ring Zuid: de combinatie Herepoort.

Om te beginnen heeft de gemeente het proces nog nader uitgelegd: degene die aan het werk wil doet een verzoek, de gemeente toetst en de aannemer plaatst de omleidingsborden (of niet). Een van de knelpunten is dat de gemeente niet zelf nagaat of de routes ook goed zijn aangegeven. Het blijkt in de praktijk dat sommige aannemers er nogal eens een zooitje van maken.

Vervolgens hebben we het proces aan de hand van ervaringen uit de praktijk van uw voorzitter nog eens doorgelopen en hebben we gekeken wat beter had gekund aan de hand van onze stelregels: een goede fietsomleiding is logisch, niet langer dan noodzakelijk en wordt ver van te voren aangekondigd. Bij dit laatste begint het misgaan vaak, want waar dit voor auto’s tegenwoordig heel normaal is, moet hiervoor bij fietsers nog heel wat gebeuren. We hebben gehoord dat aannemers punten krijgen voor de wijze waarop ze hun werk doen en dat klachten over omleidingen strafpunten opleveren die meetellen bij de volgende aanbesteding.

Verder zijn de plattegronden met overzichten van wegwerkzaamheden op de websites van de gemeente en Groningen Bereikbaar vergeleken en besproken, want de informatie kan net even anders zijn, met name voor de fiets… Aandachtspunt voor het vervolg!

De bijeenkomst werd besloten met de conclusie dat veel partijen er veel aan doen om het fenomeen omleidingsroute voor fietsers in de vingers te krijgen, maar dat er ook nog veel geleerd moet worden. Meldingen van niet juiste omleidingsroutes zijn daarvoor heel waardevol. Volgend jaar mei gaan we in een nieuw overleg bekijken of de praktijk dan beter is geworden.

Geschiedenis

In eerste instantie hadden we over omleidingen overleg met Groningen Bereikbaar. De grootste projecten waar zij mee te maken hebben zijn de zuidelijke ringweg en de Spoorzone. Groningen Bereikbaar was in eerste instantie vooral op autoverkeer gericht maar heeft gelukkig ingezien dat de fiets ook erg belangrijk is. In dat kader hebben ze in het najaar van 2016 een bijdrage geleverd aan onze thema-avond over dit onderwerp.

Hoewel Groningen Bereikbaar zijn best heeft gedaan een verbetering te bewerkstelligen, hadden we niet echt het idee dat het met de omleidingsborden veel beter werd, vaak integendeel zelfs. De door ons ooit voorgestelde professionele ‘vóórfietser’, iemand die zelf op de fiets al die omleidingen in de gaten houdt, is er dan ook nooit gekomen.
Met het vernieuwde overleg hebben we goede hoop dat er verbetering komt.

Categorieën