Noordenveld saneert fietspaaltjes

Op 1 juni begint de gemeente Noordenveld met de daadwerkelijke uitvoering van het Saneringsplan Fietspaaltjes!

De afgelopen maanden heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt van de aanwezige fietspaaltjes en samen met de Fietsersbondwerkgroep Kop van Drenthe bekeken welke paaltjes verwijderd kunnen worden en welke moeten worden gehandhaard. De uitkomst hiervan was dat van de 207 paaltjes er 161 verwijderd kunnen worden. Op 1 juni trekt wethouder Auwema hoogstpersoonlijk de eerste paal uit de grond. In diezelfde week worden ook alle andere overtollige paaltjes weggehaald. De overblijvende paaltjes worden de komende periode heringericht, waarbij de richtlijnen van het Fietsberaad zo veel mogelijk zullen worden nagevolgd.

sanering_fietspaaltjes_noordenveld_lijst.pdf

sanering_fietspaaltjes_noordenveld_brief.pdf

Categorieën