Nieuwe zienswijze Zuidelijke Ringweg

De bouwcombinatie Herepoort, die de werkzaamheden van de ombouw van de ring Zuid gaat voorbereiden en uitvoeren, heeft een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor ‘aanleggen tijdelijke infrastructuur langs N7 ten behoeve realiseren aanpak Ring Zuid’.

De Fietsersbond heeft deze aanvraag bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat hierin totaal geen aandacht is voor de fietsers, die niet de aanleiding waren voor de ombouw maar er wel heel veel last van zouden kunnen hebben. Daarom hebben we een zienswijze ingediend waarin we betogen dat de omgevingsvergunning expliciet eisen moet
stellen aan tijdelijke voorzieningen voor het fietsverkeer en waarin wij verzoeken deze eisen erin op te nemen. De zienswijze is hier in te zien.

Categorieën