Meeuwerderweg – Griffeweg

Aanpassingen kruispunt Meeuwerderweg-Griffeweg

De gemeente Groningen wil wat al jaren in de praktijk gebeurt gaan faciliteren: een fietspad in twee richtingen aanleggen aan de noordzijde van de Griffeweg, tussen de Trompbrug en de Meeuwerderweg.

Dit idee wordt mede uitgewerkt op basis van een wens uit de buurt (via buurtoverleggen en enquête) en is door de Fietsersbond tijdens regulier overleg met de gemeente ook al regelmatig benoemd. Het voorlopig ontwerp voorziet in een tweerichtingsfietspad en enkele aanpassingen aan de rijstrookindeling voor gemotoriseerd verkeer. Ook de oversteek voor voetgangers wordt verkort, wat het oversteken prettiger en praktischer maakt.

Vanuit de Aanpak Ring Zuid (ARZ) zijn er wensen om het kruispunt Meeuwerderweg-Griffeweg verder aan te pakken. Zo is de kans groot dat de voorsorteerstrook linksaf vanaf de IKEA richting Meeuwerderweg verdwijnt. Omdat het proces hiervoor niet parallel loopt met de plannen voor het fietspad, is het uiteindelijk ontwerp voor het geheel nog onduidelijk. De Fietsersbond heeft al aangegeven dat er voor fietsers van de Meeuwerderweg linksaf de Griffeweg op winst valt te halen om een veiligere en prettigere oversteek te creëren. Deze ontwerpuitdaging valt dan samen met de aanpassingen die vanuit ARZ zullen worden voorgesteld. Datzelfde geldt met de precieze uitwerking van de oversteek voor fietsers vanaf de noordzijde Griffeweg bij het nieuwe fietspad: het voorlopig ontwerp was onvoldoende, en de suggestie ter verbetering door de Fietsersbond moet nog verwerkt worden. Wij houden jullie op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen!

Aanpassingen_kruispunt_foto_met_politiewagen

Categorieën