Jachtlaan wordt fietsstraat

Jachtlaan_Fietsstraat_plaatje

Iedereen die de Jachtlaan in Haren regelmatig aandoet, weet dat deze straat is afgesloten voor het verkeer om de riolering te vernieuwen. De gemeente grijpt deze kans aan om de functie en inrichting van de Jachtlaan drastisch te wijzigen. Binnenkort wordt de Jachtlaan heropend als een fietsstraat, een nieuwe type weg voor Haren. De fietsstraat bestaat nu 25 jaar maar is nog maar in weinig gemeenten aangelegd. Sinds kort heeft Groningen een fietsstraat: de Bessemoerstraat, als onderdeel van een route door de noordelijke stadswijken naar het universiteitscomplex Zernike. Verder van huis kennen onder andere Zwolle en Deventer fietsstraten.

Het leek de Fietsersbond afdeling Haren een goed idee om de Harense verkeersdeelnemers te informeren over deze nieuwe inrichting van de Jachtlaan.

De situatie in een fietsstraat wordt opgesomd met drie woorden: “auto te gast”. Feitelijk is een fietsstraat een fietspad waarop auto’s ook mogen rijden. Maar zij zijn daar te gast en dienen hun snelheid en gedrag aan te passen. De inrichting van een fietsstraat nodigt hiertoe uit. Parkeren op een fietsstraat is ook uit den boze, daarom laat de gemeente parkeerhavens langs de vernieuwde Jachtlaan aanleggen. De Jachtlaan vormt het eerste deel van een ‘Fietsroute plus’ die uiteindelijk een snelle fietsroute tussen Zuidlaren en de stad moet worden. Straks komt de Kromme Elleboog aan de beurt om tot fietsstraat te worden heringericht. Vervolgens, na de nieuw te bouwen rotonde op de kruising van de Kromme Elleboog met Molenweg/Kerklaan, gaat de Fietsroute plus verder richting de stad als verbreed vrijliggend fietspad langs de Kerklaan.

Om een fietsstraat goed te laten functioneren, moeten meer fietsers dan auto’s de straat gebruiken. Op dit punt maakt de Fietsersbond Haren zich enige zorgen over het deel van de Jachtlaan tussen de Lokveenweg en de Terborgsteeg. Dit maakt deel uit van een autosluiproute tussen Oosterhaar en de rotonde Emmalaan/Rijksstraatweg en kan roet in het eten gooien wat de verhouding van auto’s en fietsers betreft.

Een oplossing om deze sluiproute af te sluiten zou een “knip” zijn in de Jachtlaan waar fietsers door kunnen maar auto’s niet. Gezien het feit dat doorgaand autoverkeer eigenlijk zo min mogelijk gebruik moet maken van een fietsstraat zou dit zinvol kunnen zijn. Deze mogelijkheid is echter verworpen door een meerderheid van de respondenten bij een enquête die op het initiatief van de Fietsersbond Haren werd gehouden onder de bewoners van de Jachtlaan.

Harenaars die een mening hebben over het aanleggen van deze fietsstraat en vooral hun ervaringen willen delen aangaande het fietsverkeer op de Jachtlaan kunnen een e-mail sturen naar [email protected].

Bill Morris, Fietsersbond afdeling Haren

Categorieën