JAARVERGADERING 2018: projecten in stad Groningen

Als Fietsersbond Groningen houden we ons in de stad met verschillende projecten bezig. In elk geval de volgende vijf komen op 28-3-2018 aan de orde.

Westelijke binnenstad

Nadat de bussen de westelijke binnenstad hebben verlaten, is vorig jaar de Astraat opnieuw ingericht. Vrijwel iedereen is blij met hoe het er nu uit ziet. Dit voorjaar is de Brugstraat aan de beurt. Hier zullen dezelfde principes toegepast worden als bij de Astraat. In de straat moeten eerst de nutsbedrijven nog aan de gang. Rond koningsdag zal alles weer provisorisch dichtgemaakt worden voor al het bezoek dat verwacht wordt; voor de zomer moet het allemaal gereed zijn, waarna ook de Munnikeholm en het Zuiderdiep bij Minerva nog aan bod komen. In de omgeving zal getracht worden fietsers te verleiden om via de Kleine der A en de Reitemakersreige te rijden. Door de gemeentelijke projectleiding worden wij goed betrokken bij de keuzes die in alle projectonderdelen nog te maken zijn.
Voor meer informatie, zie https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project/6-herinrichting-munnekeholm-gereed-2017/.

westelijke-binnenstad

Slimme Route-fietsoversteek Eikenlaan

Na het terugdraaien van de voorrang voor de fietsers bij de Eikenlaan is duidelijk geworden dat de situatie daar niet meer houdbaar is; daarom wordt er naarstig gezocht naar alternatieven. Mogelijke onderdelen daarvan die bestudeerd worden zijn een ongelijkvloerse kruising van het fietspad door het park met de Eikenlaan, het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de Eikenlaan voor autoverkeer, een verandering van de verkeersregelinstallaties op de Eikenlaan, een volledige aansluiting van de Iepenlaan op de ringweg en eenrichtingsverkeer in een deel van Selwerd. In overleg met de gemeente is het ons duidelijk geworden dat dit een complexe puzzel is, waarvoor geen eenvoudige oplossing is. Tijdens de jaarvergadering zullen we enkele alternatieven bespreken.

eikenlaan

Bussen over Oost

Dit is de naam van het deelproject waarbij de bussen uit de Oosterstraat, de Gelkingestraat, de Kreupelstraat/Sint Walburgstraat/Kattenhage en van de Grote Markt verplaatst worden naar het Gedempte Kattendiep, het Schuitendiep en de Turfsingel. Hiervoor komt er een extra brug – de Kattenbrug – en zullen alle kruispunten aangepast worden.

bussenoost1

Als Fietsersbond hebben wij speciale aandacht gevraagd voor de potentieel onveilige situaties voor fietsers op de Steentilbrug en op het Gedempte Kattendiep bij de Oosterstraat, waar naar ons gevoel toch een deel van de fietsers richting de nieuwe brug zal willen rijden, ook al worden ze geacht daarvoor de Steentilstraat te gebruiken. Voor meer informatie, zie https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project/27-nieuwe-brug-bij-kattendiep-gereed-2019/, https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project/22-aanlooproute-vanaf-ov-centrumhalte-diepenring-gereed-2019/ en https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project/26-herinrichting-diepenring-gereed-2018/.

bussenoost2

Noordelijk deel westelijke ringweg (Friesestraatweg)

Een project dat minder bekendheid geniet is de westelijke ringweg. Na het gereedkomen van de zuidelijke ringweg in 2021 zal het noordelijk deel hiervan het enige deel van de ringweg zijn dat nog verkeerslichten kent. Daarom wil men dan deze weg aanpakken, zodat ook dat deel ‘stop’lichtvrij wordt. De plannen hiervoor worden momenteel gemaakt en daarom moeten we als Fietsersbond onze invloed NU laten gelden. Het fietsverkeer en de voetgangers kunnen de westelijke ring momenteel namelijk via tunneltjes kruisen; wij hebben er belang bij dat er in de nieuwe situatie ook voor een fietsvriendelijke oplossing gekozen wordt. Tijdens de jaarvergadering zullen we ingaan op het voorlopige ontwerp.

westelijkeringweg

Tunnel Paterswoldseweg

In het kader van het project “extra sneltrein Groningen – Leeuwarden” zal de spoorwegovergang in de Paterswoldseweg vervangen worden door een tunnel. Het spoor zal ook een meter omhoog gaan, dus de tunnel wordt iets minder diep dan mogelijk gedacht. Tijdens de werkzaamheden, die van medio dit jaar tot medio volgend jaar zullen duren, wordt er aan de Niemeijer-kant een tijdelijke brug gemaakt voor voetgangers en fietsers.
Voor meer informatie, zie: https://gemeente.groningen.nl/spoorwegovergang-paterswoldseweg.

paterswoldseweg

Categorieën