Herinrichting Binnenstad West

Per 3 september maken de bussen geen gebruik meer van de Astraat, de Brugstraat, het Akerkhof en de Munnikeholm. Op de Westerhaven is inmiddels de “Centrumhalte West” gerealiseerd. De situatie is hier behoorlijk gewijzigd, dus dat zal wel even wennen zijn, maar in de planfase hebben we als Fietsersbond meegesproken en hadden we de indruk dat het in de praktijk goed zou moeten kunnen functioneren.

Als volgende stap worden de Astraat, de Brugstraat, het Akerkhof en de Munnikeholm opnieuw ingericht. Over het profiel van deze straten hebben wij ook mee mogen praten, net als vele andere betrokkenen. We hebben zes verschillende profielen gezien (zie de foto’s) en onze voorkeur uitgesproken. Dit najaar wordt met de realisatie begonnen.

Categorieën