Kop van Drenthe

Fietstocht met wethouder in Noordenveld

De jaarlijkse fietstocht stond weer op de agenda, met prima fietsweer. Samen met de verkeerswethouder (Alex Wekema), verkeersambtenaar (Rubert Enter) met stagiaire en vier actieve Fietsersbondleden van afdeling Kop van Drenthe (Henk Bakker, Geert Helder, Vrieso Rademaker, Tom Visser) – allen fietsers: woon/werk, kilometervreten, recreatie.

We hadden afgesproken op het gemeentehuis in Roden. Na enig delibereren besloten we via Peize naar het begin van de Verlengde Boterdijk in De Onlanden te fietsen, langs zeven knel- en complimentpunten.

Het eerste punt was driesprong Groningerstraat/Kastanjelaan in Roden. Nadat fietsers langs het hele Oosteinde en de Groningerstraat in het verlengde daarvan, hun voorrang op zijwegen terugkregen, is de aansluiting hier niet geweldig. We hebben gepleit voor meer ruimte voor de fiets of een oversteek voor fietsers iets verderop, zodat niet op deze driesprong alle verkeersafwikkelingen hoeven plaatsvinden.

Toen naar de Spijkerzoom waar een nieuw fietswegdek is gelegd. Beton. Prima! Geen onvertogen woord. Zelfs niet bij de 90 graden – haakse – bochten waar we extra streng naar keken.
Regelmatig zijn kruispunten of driesprongen voor het fietsverkeer haaks ontworpen en aangelegd en dat maakt zo’n bocht nemen op de fiets niet makkelijk. Aan de Spijkerzoom was hier goed rekening mee gehouden en een vloeiende bocht aangelegd.
Vanaf de Spijkerzoom is er een mooie brede toegang het fietspad op. Hilarisch was het verkeersbord dat door de opmerkelijk lange paal zich in de kruin van de boom bevond.

001-spijkerzoomfietspad1_juni2018

Op naar Peize. De Rondweg met fietsenstalling en bushalte. Ook alom tevredenheid. Goede stalling, maar deze bleek helaas al gauw te klein. Een mooie uitvoering, dak ver genoeg boven je hoofd, prima hengsels om fiets op comfortabele manier aan vast te maken. ‘Niet de goedkoopste,’ vertrouwde de ambtenaar ons toe.

Binnenkort komen hier nog fietskluizen bij die geopend en gesloten kunnen worden met een app. Mogelijk komt hier een hek om passagiers die uit de bus komen en naar hun fiets lopen te dwingen niet de handigste/kortste route te nemen, maar het zebrapad met stoplichten even verderop.

Weer een eindje verder: driesprong Roderweg/Joest Lewelaan (edelman uit 16e eeuw). Hier komt waarschijnlijk de Fietsroute plus langs Roden-Peize-Groningen. Het kan ook zijn dat de plusroute langs de rondweg komt te lopen, die de provincie bij aanleg van de rondwegen rondom Peize is vergeten. Of via Roderwolde en dan gelijk richting toekomstige tunnel bij Peizerwold. We hebben gediscussieerd over vele mogelijkheden, want hier is ruimte voor een mooi fietspad en aansluiting van de andere kanten. Wat betreft fietsroutes in deze regio werken Noordenveld, Tynaarlo en Groningen samen.
Hier wel een – veel in Nederland voorkomende – haakse bocht. Niet alleen auto’s, maar ook fietsers zijn dol op niet-haakse/ronde bochten (zie foto).

001-joestlewelaan_haaksebocht_20180615_141814

De gemeente snapt ook niet waarom hier het fietspad zo’n haakse bocht heeft en gaat een vloeiende afslag maken.

In het verlengde van de Joest Lewelaan richting Groningen loopt een handig fietspad naar de Roderweg/Noordsepad. De al lange tijd fietsenden onder ons wisten dat het al zeker sinds 1980 hier loopt. Het is een soort legaal olifantenpaadje. Hier zijn meerdere mogelijkheden, waaronder de meest vergaande en dat is het fietspad in de voorrang op het verkeer op de doorgaande Roderweg, veilig gemarkeerd door bijvoorbeeld minimaal een verhoging.
Terloops werd het bord ‘doodlopende weg’ hier ter sprake gebracht, want fietsers kunnen er prima langs. Het is zelfs de aanbevolen fietsroute naar het centrum van Peize. In meer gemeenten, bijvoorbeeld in het dorp Haren, zie je deze borden terwijl je als fietser er wel goed langs kunt. Is hier een speciale reden voor? ‘Zeker niet, ik heb het gelijk genoteerd,’ zei de verkeersambtenaar, ‘binnenkort hangt er een bordje onder: uitgezonderd fietsers.’

001-roderweg-doodlopendewegroderwegpeize_juni2018

We hebben nog over de Noorddijk door het natuurgebied De Onlanden gefietst richting uitkijktoren en zagen daar veel fietsers – scholieren en recreanten – passeren en enkele auto’s. In variant 3 van Aanpak autoverkeer in De Onlanden wordt dit de enige toegangsweg naar en van de uitkijktoren.
De uitslag van de enquête over in hoeverre dit natuurgebied autovrij wordt, komt binnenkort. Volgens een artikel in De Krant wil de wethouder nog een nieuwe variant toevoegen, maar dit is niet afgesproken tijdens het overleg in februari. We gaan ervan uit dat de wethouder de reeds gemaakte keuzes zal verdedigen.

Voor de eindpauze aan reden we naar de kop van de Verlengde Boterdijk. Hier ligt samen met de Noorddijk een oude kaarsrechte weg van Peize naar Eelde v.v. De weg is bij de herinrichting van de Peizer-/Eeldermaden, nu De Onlanden, opnieuw ingericht en in principe afgesloten voor niet-fietsverkeer. Er is een brede zandweg te zien waarop eigenlijk nooit verkeer rijdt en terzijde een smal, mooi betonnen fietspad.

001-verlengdeboterdijk_onlanden__20180523_115855

Lang praatten we over waarom het fietspad hier de minste prioriteit heeft gekregen en niet op de meest praktische en logische plaats is aangelegd. De conclusie was ongeveer dat ontwerpers dit al jaren zo doen en prioriteitstelling nodig eens aanpassing behoeft.

Het einddebat op een fraaie locatie schoot erbij in omdat onderweg veel meningen, ervaringen, zienswijzen en specialiteiten werden uitgewisseld zonder de tijd in de gaten te houden.
De wethouder – een fervent fietser – was enthousiast en heeft ons uitgenodigd dit vaker te doen. We besloten daarom met de intentie om snel na de Rodermarkt weer een gezamenlijke fietstocht te houden. Wat ons betreft dan naar het westen, met in ieder geval op het programma de Roder rotondes en de net heringerichte Esweg in Nieuw-Roden.
Afgesproken!

Categorieën