Fietsbeleid Groningen STAD

Juni 2015: Uitvoeringsprogramma

In de nieuwsbrief van april 2015 was een beschouwing van de nieuwe fietsstrategie van Groningen te lezen, ‘Wij zijn Fietsstad Groningen’. Inmiddels is deze strategie door de gemeenteraad vastgesteld en is er een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld. In het uitvoeringsprogramma worden een groot aantal (fiets)projecten benoemd. Zie hiervoor de website https://groningenfietsstad.nl/fietsstrategie/.

Categorieën