Fietsroutes Plus

Groningen-Ten Boer

De Fietsroute-plus tussen Groningen en Ten Boer is grotendeels afgerond. Er ligt nu een superluxe pad, waar je kunt fietsen zonder auto’s langs je heen, en mooi door het open land. Op de kruisingen met de plattelandswegen hebben de fietsers voorrang. De definitieve aansluiting op de Noorddijkerweg wacht nog op overeenstemming met de huidige grondeigenaren. De gemeente Groningen heeft het traject vanaf de Noorddijkerweg naar het centrum inmiddels ook fietsvriendelijker gemaakt: zie Midscheeps.

Groningen-Zuidhorn en Groningen-Bedum

De Fietsroute Plus van 3,5 meter breed tussen Groningen en Zuidhorn is inmiddels klaar. Blijkens een onderzoek geven de gebruikers het betonnen pad een dikke voldoende. Aan de Fietsroute Plus tussen Groningen en Bedum wordt nog gewerkt. Het grootste stuk, tussen Bedum en bouwmarkt Hornbach, is klaar. De oude verbinding was onveilig, vaak smal, niet comfortabel en lag dicht naast de weg. Het nieuwe fietspad wordt 3,5 meter breed, is van beton en komt op de meeste plekken op 6 meter van de weg te liggen. Zaken als verlichting, beschutting (kritiekpunt voor de route tussen Groningen en Zuidhorn) en schuilmogelijkheden krijgen extra aandacht.

Overige Fietsroutes Plus

Daarnaast zijn er plannen voor Fietsroutes Plus tussen Groningen en respectievelijk Winsum, Leek en Haren. De Fietsroute Plus tussen Groningen en Winsum is al ver in het planstadium. Het traject naar Leek is lastiger, want hoewel er prachtige routes denkbaar zijn door het groene gebied, blijkt dat moeilijk te realiseren i.v.m. de natuurwetgeving. Het lijkt in de praktijk toch uit te komen op een route langs de A7.

Ten Boer

Voordracht realisatiebesluit Fietsroute Plus Ten Boer

Plusroute_groningen-winsum

Categorieën