Fietsroute Plus Groningen-Leek

Stand van zaken

De voorbereiding van deze fietsroute loopt al de nodige jaren. Er is uitgebreid gestudeerd op mogelijke tracé’s. Wij hebben als Fietsersbond altijd ingebracht dat de route langs de N7 de minst aantrekkelijke is. De route die het meest aantrekkelijk is loopt echter door Natura 2000-gebied en bleek daardoor niet uitvoerbaar. Er was ook veel maatschappelijke weerstand tegen. De route gaat nu grotendeels toch langs de A7 lopen. Op 18 januari wordt het tracé-voorstel behandeld in de Statencommissie Mobiliteit etc. Daarna wordt nader onderzocht wat de beste uitwerking is. In de Voordracht zijn alle onderzochte tracé’s aangegeven, en wordt de keuze nader toegelicht.

Wil je alles weten? Lees dan het Onderzoeksrapport.

Categorieën