Fietsroute Plus Groningen-Haren

Helperzoom en Fietsroute Plus Groningen-Haren (mei 2016)

Helperzoom en Fietsroute Plus Groningen-Haren

mei 2016

Onlangs werd de Fietsersbond Groningen uitgenodigd voor overleg over de fietsroute over de Helperzoom. Dat was al eerder gebeurd in het Harense deel, met onze afdeling Haren. De fietsroute Groningen-Haren heeft de status gekregen van Fietsroute-Plus. Dat betekent dat de provincie het ook belangrijk vindt. In het overleg werd benadrukt dat de situatie weer geheel open wordt bekeken. Verschillende varianten zullen worden onderzocht en beoordeeld op hun voor- en nadelen: een tweerichtingenfietspad aan de westkant òf aan de oostkant van de weg en daarnaast toch de optie om aan beide zijden van de weg een éénrichtingspad of fietsstrook (afhankelijk van beschikbare breedte) aan te leggen. Tijdens het overleg bleek dat ook de route van de bus invloed kan hebben op de keuze. Wat bij Klein Martijn mogelijk is, zal ook onderzocht worden.

Voorrang aanleg Fietsroute Plus!

november 2015

Het is de bedoeling de Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren met voorrang aan te leggen. Dit met het oog op de verwachte toekomstige extra druk op de huidige als ontoereikend beschouwde verbinding langs o.m. de Helperzoom ten gevolge van de aanleg van een nieuwe woonwijk in het noorden van Haren en nieuwbouw van het Zernike college. Maar eveneens om aanspraak te kunnen maken op een rijkssubsidie van €1,1 miljoen met als voorwaarde, dat de fietsroute uiterlijk in 2017 klaar is. Eind oktober schrijven Gedeputeerde Staten, dat langs de Helperzoom tussen de Helperzoomtunnel (meer hierover in deze nieuwsbrief!) en Saaksumborg een vrij liggend fietspad moet komen van minimaal 3,5 meter breed, met voorrang van de fietser op het autoverkeer. Mogelijkerwijs krijgt het pad in het Groningse stuk een breedte van 4 meter. De totale kosten worden geraamd op ruim €3,2 miljoen.

Acties voor Fietsroute Plus

februari 2015

Los van de problematiek van Aanpak Ring Zuid en Helperzoomtunnel hebben we omtrent een Fietsroute Plus Groningen-Haren in mei 2014 een brief doen uitgaan naar de gemeente Groningen en daarin voorgesteld om aan de oostzijde van de Helperzoom een tweerichtingenfietspad aan te leggen, over de tunnelmond van de Helperzoomtunnel heen. Daar is een brief van de gemeente op teruggekomen die de voorkeur aangeeft voor een tweerichtingenfietspad aan de westzijde van de Helperzoom.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we 14 januari 2015 een drukbezochte thema-avond gewijd aan de fietsroute Groningen-Haren. Verschillende opties zijn de revue gepasseerd: fietspad aan westzijde Helperzoom (idee gemeente), aan oostzijde Helperzoom (idee Wittenberg) of langs het spoor (idee Morris).

Acties daarna:

  • Mailbrieven aan de Colleges van Provincie, Gemeente Groningen en Haren, waarin aandacht werd gevraagd voor een integrale aanpak en integrale afweging, en status als fietsroute-plus. Zie hier.
  • Mails met de vraag: wat gaat u doen voor de Helperzoom – naar alle raadsleden en statenleden.
  • Aandacht in de pers: DvhN en RTV-noord-radio.
  • De brief werd in Haren in de raadscommissie behandeld; onderafdeling Haren maakte met succes gebruik van het spreekrecht.
  • Overleggen met raadsleden van de gemeente Groningen.
  • Provincie en Gemeente Groningen hebben bij het rijk financiële middelen gevraagd voor medefinanciering als fietsroute-plus.

Categorieën