Fietspaden Selwerd en omstreken

In Selwerd en de omliggende wijken wordt met verschillende routes hard gewerkt aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur.

De gemeente streeft ernaar om het fietsverkeer vanuit de stad richting Zernike te ontkoppelen van het autoverkeer over de Zonnelaan. Daartoe zijn/worden twee “slimme” routes ontwikkeld: een oostelijke route via de Kerklaan en het park Selwerd naar de Neijenborgh en een westelijke route vanaf het station via de Herman Colleniusstraat en het Jaagpad langs het Reitdiep naar het Blauwborgje.
Daarnaast worden plannen gemaakt voor binnenstedelijke fietsverbindingen die aansluiten op de fietsroutes plus naar Winsum en Zuidhorn.

07-Fietspaden-Selwerd-e.o.-Slimme-Route-park-Selwerd

De route via park Selwerd is onlangs gereed gekomen; op 5 september heeft de officiële opening plaatsgevonden. Hierbij is het fietspad in het park zelf verbreed en hebben de fietsers op de kruising met de Eikenlaan voorrang gekregen. Over beide onderdelen is heel veel discussie geweest met de buurt en ook in de gemeenteraad. Er is bovendien bijna geen artikel te vinden in de lokale pers of er is opgenomen dat het fietspad omstreden is. Dankzij de inzet van wethouder Paul de Rook en de betrokken ambtenaren is het pad er toch in zijn huidige vorm gekomen. De Fietsersbond heeft de gemeente in deze publiekelijk gesteund.

07-Fietspaden-Selwerd-e.o.-Slimme-Route-oversteek-Eikenlaan

De voorrangsituatie bij de Eikenlaan is vooralsnog een proef: indien toch mocht blijken dat de Eikenlaan volledig verstopt wordt op bepaalde momenten dan houdt de gemeente zich het recht voor om de situatie weer aan te passen. Er is een uitgebreid monitoringsprogramma opgezet om de feiten goed vast te leggen. We zijn erg benieuwd naar de resultaten! De route via de Herman Colleniusstraat komt dit najaar voor besluitvorming in de gemeenteraad. In eerste instantie zal hier met name het profiel van de Herman Colleniusstraat zelf aangepast en fietsvriendelijker gemaakt worden. Dit deel steunen we als Fietsersbond. Voor het stuk tussen het station en de Herman Colleniusstraat heeft men als route Theodorus Niemeyerstraat (in de toekomst fietspad langs het spoor) – Paterswoldseweg – Eendrachtskade Noordzijde in gedachten. Als Fietsersbond vinden we het jammer dat er hier geen pogingen gedaan worden om het fietsverkeer over de omliggende straten, zoals bijvoorbeeld de Abel Tasmanstraat, te spreiden. In een ander kader wordt de kruising Wilhelminakade/Prinsesseweg/Jaagpad aangepakt. Hiervoor is een heel mooie oplossing gevonden naar onze mening. Rest de vraag of veel fietsers op deze plek inderdaad voor het Jaagpad zullen kiezen of toch de Princesseweg en de Zonnelaan blijven gebruiken. Hoewel de route via het Jaagpad veel mooier is, hebben wij hier twijfels over, maar we laten ons graag verrassen.

De Fietsroutes Plus naar Zuidhorn en Winsum zullen verbonden worden door een fietsroute langs de Plataanlaan (de noordelijke ringweg). Het ontwerp hiervoor is klaar en heeft onze instemming. Dit zal in oktober in de Raad komen.
De verbinding van de Fietsroute Plus naar Winsum met de (binnen)stad zal langs het spoor naar Sauwerd komen. Hiervoor liggen nog vier mogelijke tracés open. Als Fietsersbond hebben wij onze voorkeur uitgesproken voor een van deze tracés. In het najaar is er nog een laatste reactieronde en eind van het jaar moet de Raad een besluit nemen.

Categorieën