Fietsers Nieuwolda in gedrang

Veilige woon/school-fietsroutes staan hoog op de Fietsagenda van afdeling Oldambt. Fietsers uit Nieuwolda kunnen nergens over een korte veilige fietsverbinding naar Winschoten. Wij willen dan ook dat gemeente Oldambt vaart maakt met het realiseren van een noord-zuid fietsverbinding over de Kerkelaan van Nieuwolda naar Midwolda.

Begin dit jaar zag gemeente Oldambt de omvorming van de Kerkelaan nog als goede optie. Nu blijkt de ambtelijke dienst plannen te ontwikkelen om de Kerkelaan (mede) in te richten als hoofdontsluiting voor autoverkeer.
De Kerkelaan is een kavelontsluitingsweg die nu nog is opengesteld voor alle categorieën verkeer.

Nieuwolda-Groot

De weg is smal en niet geschikt voor doorgaand autoverkeer, zoals te zien is op de foto. Al meer dan een jaar zijn we met de gemeente in gesprek over omvorming van de Kerkelaan tot fietsverbinding met landbouwkundig medegebruik en afsluiting voor doorgaand autoverkeer.

Wij hebben wethouder Swagerman om opheldering gevraagd over deze ‘merkwaardige draai’, vooral omdat op slechts 600 m afstand al een noord-zuid hoofdontsluitingsweg (N362) voor autoverkeer ligt, zonder fietspaden erlangs. Ons verzoek is het oorspronkelijke plan uit te voeren en het verkeersbesluit zo spoedig mogelijk in procedure te brengen zodat in 2018 op de Kerkelaan een blijvend rustige fietsverbinding ontstaat.

Categorieën