Fietsen alle jaren: start in Groningen

‘Fietsen Alle Jaren’ is een initiatief van de landelijke Fietsersbond en het is opgepakt door de lokale afdeling hier in de stad. Het is bedoeld om ouderen die zelf niet (meer) kunnen fietsen het gevoel terug te geven van ‘de wind door je haar’. Samen met een andere passagier gaan ze in een riksja op stap, bijvoorbeeld langs plaatsen waar zij vroeger gewoond en gewerkt hebben. Onderweg delen zij met elkaar en met de bestuurder hun herinneringen.

Fietsen Alle Jaren

De ervaring, met name in Denemarken waar het idee vandaan komt, laat zien dat deze fietstochten enorm bijdragen aan de vitaliteit van de deelnemers. Mensen die nauwelijks nog spraken, gingen dat weer doen, andere mensen die erg somber geworden waren, kwamen vrolijk terug van het fietsen. En blinde deelnemers legden aan vrijwilligers uit dat fietsen draait om het gebruik van al je zintuigen: bloemen ruiken, naar de vogels luisteren en de wind in je haar voelen.

In 2016 introduceert de Fietsersbond ‘Fietsen Alle Jaren’ in Nederland. De lokale initiatiefgroep wil daar graag bij aansluiten en het mogelijk maken dat ook de ouderen in de stad Groningen hieraan deelnemen. Het gaat daarbij zowel om ouderen in zorginstellingen als om ouderen die zelfstandig wonen.

fietsenallejaren-foto

Waarom heeft dit project in Groningen goede kans van slagen?

Het project heeft maatschappelijke betekenis, in de eerste plaats omdat het bijdraagt aan het welbevinden van een groter wordende groep kwetsbare ouderen. Bovendien geeft het een mogelijkheid om een qua leeftijd ver uit elkaar liggende generaties met elkaar in contact te brengen.

Het idee voor het project is gelanceerd in het kader van Lets Gro, editie 2015, toen met een tweetal riksja ’s proefritten zijn gemaakt. De reacties waren unaniem enthousiast. Voor de stad is dit een uniek initiatief, vooral omdat er een link wordt gelegd tussen ouderen en de studentenpopulatie: deze komen op een bijzondere manier met elkaar in contact.

Er is nu een projectteam:

Onder de vlag van MJD Groningen is een projectteam tot stand gekomen bestaande uit:

  • Rein de Vries (Link050 Groningen): de MJD kan garant staan als zijnde contractpartij tussen Fietsersbond (landelijk) en de gemeente
  • Harald Hilbrants, projectleider van WIJS (Wijkinzet Jongeren en Studenten): deze organisatie werft jongeren en studenten om als rijders te fungeren. Voor studenten kan het extra aantrekkelijk zijn om deel te nemen omdat zij met hun aandeel studiepunten kunnen verdienen.
  • Een viertal actieve vrijwilligers vanuit de lokale fietsersbond: Hanneke Wijnen, Willemijn Muggen, en Henk Obbink. Anneloes Groenewolt (voorzitter afdeling Groningen) is op de achtergrond betrokken.

Henk Obbink is initiatiefnemer, vanaf de Let’s Gro pilot betrokken en heeft de partijen bij elkaar gebracht. Tot voor kort was hij werkzaam als ondersteuner van de stedelijke koepel van ouderenbonden. Hij heeft toegezegd zich belangeloos te willen inzetten als trekker en zich te committeren aan een succesvolle start van Fietsen Alle Jaren in de stad Groningen.

Wat gaan we doen?

Ons plan is om via de Fietsersbond twee riksja’s (met trapondersteuning) aan te schaffen en tegelijkertijd een groep vrijwilligers te werven die bereid zijn om regelmatig als bestuurder een rit te maken met twee ouderen. We verwachten op korte termijn voldoende vrijwilligers hiertoe bereid te vinden. Zowel WIJS als Link050 hebben uitdrukkelijk hun medewerking toegezegd.

De ervaring in andere plaatsen leert dat de animo ervoor ruim voldoende is, zowel van de kant van de vrijwilligers als van mensen die graag als passagier mee willen.

(Inmiddels (januari 2017) zijn er contacten gelegd met enkele verzorgings/verpleeghuizen. Leidinggevenden en activiteitenbegeleiding zijn enthousiast. Deze locaties zouden als ‘uitvalsbasis’ kunnen gaan fungeren. Maar wellicht zijn er meer locaties die in aanmerking komen, er zijn nog geen definitieve afspraken.)

Henk Obbink treedt ook op als ‘riksjef’, dat wil zeggen als lokale coördinator van dit initiatief. Passagiers kunnen een rit (laten) boeken via het eenvoudig te bedienen online boekingssysteem, waar ook ons initiatief bij is aangesloten. Dat boekingssysteem kan operationeel worden bij of via Link050 en/of WIJS. Vervolgens zorgt de ‘riksjef’ ervoor dat op het gewenste tijdstip een riksja met een bestuurder ‘voor de deur’ staat. Wat betreft de stalling van de riksja’s: ook daarover zijn we in gesprek met WIJ teams en Zorgcentra, zo nodig ook met woningcorporaties. Zoals het er nu uitziet zal men aan een dergelijk initiatief medewerking willen verlenen.

De vrijwilligers krijgen vooraf een training in het omgaan met de riksja én met de passagiers. Belangrijk is in dit verband ook de wederkerigheid. Het project is véél meer dan het verlenen van een dienst aan een oudere in de vorm van een fietstocht. De riksjabestuurders in Denemarken ervaren het ook voor zichzelf als verrijking en dan gaat het om meer dan een vrolijk gezicht en een vriendelijk bedankje na afloop. Het delen in de herinneringen van de passagiers en het luisteren naar hun verhalen over de plaatsen waar zij vroeger gewoond of gewerkt hebben, is ook voor de bestuurder een bijzondere ervaring. Onderweg drink je samen ergens een kopje koffie of een glas wijn en met veel passagiers bouw je een bijzondere band op. En dan wil zo’n passagier je ook nog wel eens uitnodigen om te komen eten. Zo is er op meerdere manieren sprake van ‘meedoen’.

Inmiddels is de betaling van de fietsen in gang gezet en kunnen we de levering in de loop van januari tegemoet zien.

Henk Obbink, ambassadeur FAJ Groningen, tel 06 38194919

In samenwerking met Link 050 (Rein de Vries) en WIJS (Harald Hilbrants)

Zie hier het filmpje dat in het kader van Lets Gro is gemaakt:

Bron: youtu.be

en verdere informatie op: www.fietsenallejaren.nl

Categorieën