Expertmeeting (snor)scooters

Op donderdag 30 november 2017 heeft de gemeenteraad van Groningen een Expertmeeting gehouden over snorscooters, veiligheid en gezondheid. Bij die bijeenkomst heeft voorzitter Wim Borghols het volgende betoog gehouden, dat deels ontleend is aan de landelijke website van de Fietsersbond.

Waarom fietst een mens?

  • Fietsen is fijn
  • Fietsen is goed voor je eigen gezondheid
  • Fietsen is goedkoop
  • Fietsen is goed voor het milieu (geen vervuilende stoffen en geen geluid) en dus ook goed voor de gezondheid van anderen
  • Fietsen neemt weinig ruimte in
  • Met de fiets kun je op heel veel plaatsen komen

Snorscooters op het fietspad: een groot probleem voor fietsers
Bij de Fietsersbond komen steeds meer klachten binnen over overlast van scooters op fietspaden. De scooters zijn breed, rijden vaak te hard en zijn ook zwaar, dus als er iets mis gaat is de impact groot. Door dat rijgedrag voelen fietsers zich onprettig. En hoewel er zeker berijders van een snorscooter zijn die zich keurig aan de regels houden, vindt de Fietsersbond dat er dringend iets aan moet gebeuren. Daarnaast stoten scooters veel te veel vervuilende stoffen uit (waaronder fijnstof) en maken ze veel lawaai.

Waarom zijn fietsers niet blij met snorscooters?
Een erg belangrijk probleem voor fietsers is volgens peilingen van de Fietsersbond de hoge snelheid waarmee snorscooters op het fietspad rijden. Omdat snorscooters en bromscooters technisch gelijk zijn, is het volgens deskundigen een koud kunstje om ze op te voeren. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat in Woerden, Apeldoorn en Den Haag blijkt dat 96 % van de snorscooters te hard rijdt. Gemiddeld reden ze 34 km/u, met uitschieters naar ruim 60. Uit recent onderzoek in Amsterdam bleek dat daar maar liefst 87 % van de snorscooters te hard rijdt. Het klopt dus niet dat slechts een kleine minderheid van scooteraars de overlast veroorzaakt.

Door de hoge snelheden halen snorscooters veel fietsers op het fietspad in. Dat zorgt voor onrust en onveiligheid, niet alleen door de snelheid, maar ook door de breedte van de snorscooter. Daarnaast hebben vooral jongere bestuurders (een grote groep onder de scooterrijders) de neiging om roekeloos te rijden.

snorscooters-website

Is de snorscooter slecht voor de gezondheid?
Ja, snorscooters zorgen voor een flinke hoeveelheid fijnstof op de fietspaden. Met name de kleinste deeltjes, het zogenaamde ultrafijnstof, zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Het RIVM raadt mensen aan om “afstand te houden tot de bron die ultrafijnstof uitstoot”, maar dat is moeilijk als die bron je hard inhaalt.

Veel mensen denken dat vooral de oude snorscooters (met tweetakt-techniek) veel ultrafijnstof uitstoten. Het klopt dat tweetakt-scooters het vuilst zijn, maar ook de viertakt-scooters zijn erg smerig, de bromscooter stoot ongeveer twintig keer de hoeveelheid ultrafijnstof uit van een personenauto.

De scooter moet nú van het fietspad
De scooter moet zo snel mogelijk van het fietspad naar de rijbaan. Uit een onderzoek van de GGD Gelderland-Midden blijkt dat fietsers op fietspaden blootstaan aan zeer hoge pieken van ultrafijnstof.

De Fietsersbond wil dat de politiek zo snel mogelijk maatregelen gaat nemen, en wordt hierin gesteund door het Longfonds, Natuur & Milieu en Milieudefensie.
Uit het onderzoek blijkt dat tot een kwart van de luchtvervuiling met ultrafijnstof op fietspaden afkomstig is van brom- en snorfietsen, in een tunnel is het percentage zelfs 40 %. Dat is torenhoog, zeker als je het afzet tegen de hoeveelheid scooters in het verkeer.

De GGD ondervroeg ook specifiek longpatiënten naar hun ervaringen. 21 % van de fietsende longpatiënten gaf aan vanwege de vervuiling drukke fietspaden te mijden of minder te fietsen.

Stop met de verbrandingsmotor
Volgens de Fietsersbond, Longfonds, Natuur & Milieu en Milieudefensie is dit onderzoek een dringende reden om scooters zo snel mogelijk van het fietspad te halen. De organisaties pleiten ook voor strenge emissie-eisen, milieuzones en goede handhaving. Op termijn moet er echter een structurele oplossing komen. Brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor kunnen prima vervangen worden door elektrische scooters en fietsen.

En de speed pedelec dan?
Een speed pedelec is echt iets anders dan een scooter of een bromfiets en heeft een heel andere doelgroep, namelijk mensen die zich met spierkracht willen verplaatsen. Een speedpedelec heeft drie nadelen van de snorfiets/bromfiets niet:

Een speedpedelec stoot geen fijnstof uit, is niet zo breed en niet zo zwaar.

Ook een speedpedelec kan hard rijden, maar om snelheidsverschillen tussen verschillende categorieën fietsers op te vangen dienen fietspaden en -stroken breder gemaakt te worden.
De speed pedelec verbannen naar de rijbaan is namelijk geen oplossing. De elektrische fiets, waaronder de speed pedelec, is de oplossing om woon-werkverkeer gezonder en milieuvriendelijker te maken voor grotere afstanden (meer dan 8 km); dit ga je frustreren door deze toch nog steeds kwetsbare fietsers naar de rijbaan te verbannen tussen de veel grotere auto’s. Voor speed pedelecs moet genuanceerd beleid mogelijk zijn: maatwerk is hier noodzakelijk.

Categorieën